Fagstoff

Hvordan finne den deriverte grafisk?

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Den deriverte grafisk Funksjonen f gitt ved fx=x2+2x+3.
Hvordan kan vi finne f'x når x=0,5, grafisk?

Løsning
Den deriverte i et punkt er stigningstallet til tangenten til grafen i dette punktet.

Vi kan derfor finne f'0,5 grafisk ved å tegne grafen til f og tangenten til grafen der x=0,5.

Vi ser at tangenten har stigningstallet 3. Den deriverte av f når x=0,5, er altså 3.

Vi skriver

f'0,5=3

Oppgaver

Generelt