Fagstoff

Funksjoner

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av en joggerEn funksjon kan for eksempel vise sammenheng mellom strekning og tid. I 1T forklarte vi funksjonsbegrepet ved hjelp av en funksjon som viste sammenheng mellom strekningen en jogger hadde tilbakelagt og hvor lenge hun hadde løpt.

Vi forutsatte at hun løp med jevn fart på 160 m/min.

Vi fant at sammenhengen kunne beskrives ved funksjonen S gitt ved

S(t)=160t     Ds=0,100

der t stod for antall minutter og S(t) for strekningen i meter som var tilbakelagt etter t minutter.

 

 

Generelt sier vi at f er en funksjon av x dersom hver verdi av x gir nøyaktig
en verdi av
f.

 

Funksjonen S ovenfor er representert ved en formel eller et funksjonsuttrykk. Vi kan også la funksjoner være representert ved verditabeller og/eller ved grafer. I tillegg kan en funksjon være representert ved en verbal beskrivelse, dvs. med ord som beskriver sammenhengen mellom størrelsene som inngår i funksjonsuttrykket.