Fagstoff

Innledning

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Funksjonsmaskin 

 

Kjenner du igjen «funksjonsmaskinene» fra S1? Når vi putter en verdi inn i en av maskinene, kommer en annen verdi ut. Prøv å finne ut hva maskinene gjør med verdiene vi putter inn. Finner du ut hvordan hver av maskinene er «programmert»?

Funksjonskapittelet handler om hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen. Vi skal se på hvordan sammenhenger mellom størrelser kan beskrives ved hjelp av funksjoner.

Funksjoner brukes i mange sammenhenger for å lage matematiske modeller av virkeligheten. I dette kapittelet skal vi se på ulike typer funksjoner med forskjellige egenskaper.

Kapittelet bygger på funksjonskapittelet fra 1T og S1. Du skal lære å derivere ulike typer funksjoner, og du skal lære mer om hva den førstederiverte og den andrederiverte forteller om forløpet til en funksjon.