Fagstoff

Nyskaping – et eksempel

Publisert: 13.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sjokoladefigur

Både store og små bedrifter kan ha en høy grad av nyskaping. Vi skal se på et eksempel her.

På den internasjonale arenaen er Apple er godt eksempel på en bedrift med høy grad av nyskaping, innovasjon. Brukervennlighet har alltid hatt vært spesielt viktig for bedriften. Apple startet i det små. Bedriften vokste raskt, men var lenge en «lilleputt» sammenlignet med for eksempel Microsoft. Nye innovasjoner som iPod, iTunes, iPhone, iPad og iMac har vært med på å revolusjonere den elektroniske kommunikasjonen. I dag veksler de to omtalte selskapene på å være det største børsnoterte selskapet i konkurranse med Google og de store oljeselskapene.

 Steve JobsApple er et godt eksempel på en bedrift med høy grad av nyskaping.
Fotograf: Mark Richards