Fagstoff

Verdikjeden i en bedrift

Publisert: 13.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sjokoladefigur

Begrepet verdikjede kan brukes om prosessen, gjennom alle ledd, fra produsent og fram til forbruker. Her skal vi se på verdiskapingsprosessen som skjer i den enkelte bedriften.

Verdiskapingsprosessen er svært forskjellig fra bedrift fra bedrift, men verdikjedene har gjerne visse likhetstrekk.

Det som blant annet er felles for all virksomhet, er at det som skapes, må ha verdi for kunden, slik at kunden vil kjøpe produktet og bedriften dermed kan tjene penger.

Verdikjeden kan fortone seg svært forskjellig hvis vi for eksempel sammenligner verdikjeden i en produksjonsbedrift og en handelsbedrift. 

Pizza-produksjonVerdiskapingsprosessen i en produksjonsbedrift kan være svært detaljert og omfattende.
Fotograf: Stein J. Bjørge
   

I en produksjonsbedrift kan verdiskapingsprosessen være svært detaljert og omfattende fra råvarene mottas, til det ferdige produktet forlater bedriften. Det er i forbindelse med produksjonsbedrifter begrepet «verdikjede» oftest blir brukt.

BilforretningI en handelsbedrift vil produktet ofte ikke endres fra det ankommer bedriften, til det leveres til kunden.
Fotograf: Stein J. Bjørge
  

I en handelsbedrift vil produktet ofte ikke endres fra det ankommer bedriften, til det leveres til kunden. Men det at bedriften gjør produktet tilgjengelig for kunden, kan gi veiledning, service og eventuelt behandle reklamasjoner, er verdiskaping i seg selv. Derfor kan kunden være villig til å betale en høyere pris for produktet enn bedriften selv har gitt for det.

Oppgave

Søk på begrepet «verdikjede» på nettet. Finn blant annet omtale av Michael Porter, som har formet mye av den tankegangen vi har om verdikjeder i dag.