Veiledning

Eksamensproduksjoner MIK 2

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

eksamenslogo  

Vurder produktet

Hvilke kompetansemål tror du elevene har tatt utgangspunkt i her?

 

Tenk deg at du er sensor:

  • Hvilke spørsmål om målgruppe og valg av uttrykksform og medium ville du ha stilt til eksaminanden?
  • Hvilke mediehistoriske spørsmål ville du ha stilt til eksaminanden?

Vurder selv:

  • Hvilke sterke og svake sider har disse produksjonene?
  • Hvilken karakter tror du elevene fikk?

Bruk skjemaet nedenfor som rettesnor.

 

Kjennetegn på måloppnåelse MIK 2 

 

Samarbeid

Blogg egner seg til å dele refleksjoner og gode lenker med når dere jobber med eksamensproduksjonen.

 

Klasseblogg MIK 2 

 

I samskrivingsverktøyet kan flere elever skrive samtidig. Bruk verktøyet til planlegging, informasjon underveis og refleksjon.

logo samskriveverktøyet 

Til inspirasjon

Under finner du eksempler på elevproduksjoner som er eller kunne ha blitt laget i forbindelse med praktisk-muntlig eksamen i medie- og informasjonskunnskap 2.

Eksempel 1: Video om ytringsfrihet

 

Hvilken problemstilling reises her?
Hva forteller denne videoen om temaet?

Eksempel 2: Video om mediehistorie

 

Hvilken problemstilling reises her?
Hva forteller denne videoen om temaet?

Eksempel 3: Nettside/blogg

Informasjonskløfter i verda 

Hvilken problemstilling reises her?
Hva forteller denne nettsiden om temaet?

Eksempel 4: Avisreportasje

Elevproduksjon avis – Kjærlighet fra dag én 

Hvilke spørsmål ville du ha stilt til innhold og form i dette avisoppslaget?

Elevproduksjon 5: Radioreportasje

  Hvilke spørsmål ville du ha stilt til innhold og form i denne radioreportasjen?

Relatert innhold

Generelt