Fagstoff

Sammenhengen mellom sinusfunksjonen og cosinusfunksjonen

Publisert: 21.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Nedenfor har vi tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved fx=sinx og gx=cosx.

Bilde av et koordinatsystem med to grafer     Bilde av en tenkeboble    Bilde av en rettvinklet trekant

Under Komplementvinkler så vi at sinv=cosπ2-v.     
Se figuren til høyre.

Vi så også at cosu=cos-u.

Vi får da at

sinv=cosπ2-v     =cos-π2-v     =cosv-π2

Dette viser at grafen til sinusfunksjonen er forskjøvet π2 mot høyre sammenliknet med grafen til cosinusfunksjonen.

Oppgaver

Generelt