Fagstoff

Faktorisering

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

I matematikken trenger vi ofte å omforme, forenkle og trekke sammen uttrykk. For å gjøre det, må vi kunne faktorisere.

Å faktorisere vil si å skrive et uttrykk som et produkt av faktorer.


Faktorisering av tall og enkle bokstavuttrykk

Fra grunnskolen er du kjent med brøker som bare består av tall. Du husker hvordan du kan skrive teller og nevner som produkt av primtall, for deretter å forkorte faktor mot faktor. Det du egentlig gjør, er å dele med samme tall i teller og nevner gjentatte ganger

Faktorisering  

Når vi arbeider med matematiske uttrykk, erstatter vi ofte tall med bokstaver. De samme regnereglene gjelder fortsatt. Bokstavuttrykket nedenfor kan derfor faktoriseres og forkortes på samme måte

Faktorisering  

Ofte er uttrykk sammensatt av både tall og bokstaver, men alle uttrykk som inneholder bare ett ledd, faktoriseres etter samme mønster

36a3b2=2·2·3·3·a·a·a·b·b

Oppgaver

Generelt