Fagstoff

Serielån

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

 

Serielån  Hvis du tar opp et serielån, betaler du like store avdrag gjennom hele låneperioden. Etter hvert som lånet blir nedbetalt, vil renteutgiftene bli mindre. Terminbeløpene, som er summen av avdrag og renter, vil dermed bli lavere og lavere.

 

Serielån regneark Til høyre ser du en enkel regnearkmodell  for et serielån på 100 000 kroner som skal nedbetales over 16 år. Vi har regnet med en lånerente på 5 % per år. Lånebeløp, nedbetalingstid og rentesats kan endres. For enkelhetsskyld regner vi med bare én termin i året selv om det er vanlig med flere terminer per år.

Regnearkmodellen viser hvor stort restlånet er, og hvor mye du må betale i renter og avdrag hvert år. Fra modellen kan du også finne ut hvor store de samlede rentekostnadene blir, og hva du til sammen må betale for lånet.

Nedenfor kan du se hvilke formler vi har brukt i de ulike cellene i regnearket.


Utfordringer!

1. Lag regnearkmodellen for serielån som vist til høyre.

2. Vis at restlånene danner en aritmetisk rekke!

3. Vis at rentene danner en aritmetisk rekke! Vis at summen av denne rekken er det samme som fremkommer som sum betalte renter i regnearket.

Oppgaver

Generelt