Fagstoff

Nåverdier

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

I eksemplet Avbetaling regnet vi verdien av alle beløpene om til samme år for å sammenlikne verdien av samlet innbetaling med prisen på bilen.

Vi kunne like gjerne regnet om innbetalingene til det året avbetalingsavtalen ble inngått. Dette kalles for nåverdiene til innbetalingene. Da må vi huske på å dividere med vekstfaktoren for hvert år beløpet føres bakover.

Skjematisk oversikt over nåverdi  

Summen av nåverdiene til innbetalingene må være lik prisen på bilen

x1,051+x1,052+x1,053+x1,054+x1,055=100 000

Venstresiden i likningen danner en geometrisk rekke med a1=x1,05 og k=11,05.

Vi kan da løse følgende likning

Regne ut nåverdi i GeoGebra. Bilde.  

Oppgaver

Generelt