Fagstoff

Avbetaling

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

 

BruktbilerHva koster det å kjøpe en brukt bil til 100 000 kroner på avbetaling?Tenk deg at du skal kjøpe en bruktbil som koster 100 000 kroner. Du får tilbud om å kjøpe bilen på avbetaling over fem år. Du skal betale fem like store årlige beløp. Det første beløpet betaler du om ett år. Selgeren beregner seg 5 % rente per år.

Hvor store er de årlige beløpene du må betale?

Verdien av en krone avtar år for år. En kroneis kostet én krone i 1970. I 2015 er veiledende pris kroner 25. Det er da rimelig at vi må betale et større kronebeløp når vi utsetter betalingen for en vare. I vårt tilfelle beregner selgeren seg et 5 % større kronebeløp for hvert år betalingen utsettes.

Vi skal vise to måter du kan løse dette problemet på. Poenget er at samlet innbetaling må tilsvare kr 100 000 på det tidspunkt bilen ble kjøpt.

Siden kroneverdien endrer seg fra år til år, må alle beløpene føres fram, eller tilbake, til samme tidspunkt for kunne sammenliknes.

Vi velger først å føre alle beløpene fram til tidspunktet for siste innbetaling av avbetalingsbeløpet.

Vi lager et skjema for å få en oversikt.

Oversikt over avbetalingsbeløp  

Verdien av samlet innbetaling etter 5 år, blir summen av den geometriske rekken

x+x·1,05+x·1,052+x·1,053+x·1,054

Her er a1= x og vi får S5=x·1,055-11,05-1

Bilen kostet 100 000 kroner da avtalen ble inngått. Etter 5 år tilsvarer dette en pris på 100 000 kr·1,055

Vi kan da sette opp og løse likningen

Regne ut beløp på avbetaling i GeoGebra. Bilde.  Hvert år må du betale 23 097 kroner.

Oppgaver

Generelt