Fagstoff

Cosinusfunksjonen

Publisert: 21.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Vi vil undersøke grafen til funksjonen f gitt ved fα=cosα når α[0,2π>.

I GeoGebra kan du gjøre én endring på figuren du brukte til å undersøke grafen til sinusfunksjonen. Per definisjon er cosα lik førstekoordinaten til punktet B forutsett at enhetssirkelen er plassert med sentrum i origo.

Du kan derfor endre koordinatene til punktet P=(α,x(B)+π2)=(α,cosα).

Når punktet B gjennomløper én runde på enhetssirkelen, vil punktet P tegne grafen til f(α)=cosα i intervallet fra 0 til 2π.

Bilde av ett koordinatsystem  Cosinusfunksjonen g har også en periode på 2π. Grafen til funksjonen g vil dermed gjenta seg for hver gang den har løpt 2π.

 

Bilde av en graf   

Oppgaver

Generelt