Fagstoff

Prosentvise endringer

Publisert: 18.03.2013

Prosentvise endringer

Eksempel

Hvis du setter 1 000 kroner i banken i dag og får 6 % rente på pengene, vil beløpet om ett år ha vokst til

1000 kr+1000 kr·6100=1060 kr

Vi kan også regne slik

1000 kr+1000 kr·6100=1000 kr·1+6100=1000 kr·1+0,06=1000 kr·1,06

Tallet 1+6100=1,06 kaller vi for vekstfaktoren. Vi kan altså enkelt finne hvor mye beløpet har vokst til etter ett år ved å multiplisere med vekstfaktoren.

For å finne hvor mye vi har i banken etter to år, må vi multiplisere beløpet vi hadde etter ett år, med vekstfaktoren, og slik fortsetter vi.

Etter tre år i banken har beløpet vokst til 1000 kr·1,063=1191 kr.

 

Vekstfaktor

 

Når en størrelse øker med p %, blir vekstfaktoren 1+p100.

Når en størrelse reduseres med p %, blir vekstfaktoren 1-p100.

Vi multipliserer med vekstfaktor for å finne ny verdi.

 

Oppgaver

Generelt