Begrep

Plasmider

Plasmider er små ringformede dobbelttrådede DNA-molekyler som finnes hos mange bakterier. De genene som finnes i plasmidene, er ikke essensielle for at bakterien skal leve, men de kan øke bakteriens overlevelsesevne under vanskelige forhold. For eksempel er det plasmidgener som gir antibiotikaresistens.

Tegnet grønn bakterie med ringer av DNA.
Plasmidene nedarves til dattercellene ved todeling (binær fisjon), men plasmider kan også overføres mellom bakterier gjennom konjugasjon, slik at begge bakterier får hver sin kopi av plasmidet.

Det kan finnes flere kopier av et plasmid i en bakterie, og en bakterie kan ha flere typer plasmider, slik som i multiresistente bakterier. Når miljøet er ugunstig for bakteriene, blir de ekstra ivrige til å ta opp nye plasmider ved konjugasjon for å øke overlevelsesevnen.

Dette utnyttes i genteknologi. Det er forholdsvis enkelt å sette nye gener inn i plasmider. Bakterier som tar opp et endret plasmid, kan for eksempel produsere medisiner ut fra "oppskriften" som står i det nye genet.