Fagstoff

Hva er kvalitet?

Publisert: 30.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Kvalitetskontroll av egg

Ofte hører vi folk sier at "det var skikkelig god kvalitet på den varen". Men hva er egentlig kvalitet? Og hva er god eller dårlig kvalitet?

Pristavle med ulike bensinkvaliteterBensinkvaliteter
Fotograf: Trond J. Strøm
 

MelkekartongerMelk
Fotograf: Kristian Helgesen
 

To pakker med kjøttdeig. Foto.Kjøttdeigpakker
Opphavsmann: Astrid Hals
  

Kvalitetsbegrepet

Vi starter med en definisjon av kvalitetsbegrepet:

Kvaliteten til et produkt bestemmes ut fra målinger av utvalgte egenskaper til produktet og disse sammenlignes med noen forhåndsbestemte verdier.

La oss se nærmere på hva dette betyr. Du vet sikkert at bensin selges i ulike kvaliteter, markert med noe som heter oktantall. Dette tallet sier noe om bensinens evne til å motstå selvantenning.

Det finnes en rekke forhåndsbestemte verdier for hva oktantallet skal være, for eksempel 95 eller 98. Når vi kjøper bensin fra pumpen som er merket med 98 oktan, forventer vi at bensinen faktisk har denne oktankvaliteten. Dersom oktantallet i virkeligheten er mye lavere eller høyere, kan vi si at bensinen ikke har den kvaliteten vi forventer.

Du drikker kanskje melk hver dag og vet at dette produktet også finnes i mange ulike kvaliteter: helmelk, lettmelk, ekstra lettmelk og skummet melk.

Kanskje lettmelk er favoritten din. Hva om du får en kartong som er merket lettmelk, men hvor innholdet er helmelk. Ville du ikke da sagt at det var dårlig lettmelk, selv om innholdet var helmelk av ypperste kvalitet?

Et annet produkt som du antakelig kjenner godt til, er kjøttdeig. Dette produktet selges i mange ulike kvaliteter som har forskjellige navn: karbonadedeig, kjøttdeig, familiedeig og medisterdeig. Den viktigste forskjellen på disse produktene er innholdet av fett.

I karbonadedeig er det lite fett, mens det i medisterdeig er mye fett. Det betyr ikke at medisterdeig er kjøttdeig av dårlig kvalitet! Så lenge fettinnholdet i medisterdeigen er innenfor de grensene som er satt, er kvaliteten god (i alle fall med hensyn til fettinnholdet).

Når vi sier at et produkt er av dårlig kvalitet mener vi at det ikke holder de spesifikasjonene som er satt for produktet.

Kjøttdeig. FOto.Kjøttdeig
Opphavsmann: Opplysningskontoret for egg og kjøtt
  Glass med melk. Foto.Melkeglass
Fotograf: Jarle Nyttingnes
  

Homogenitet

Av og til er det ikke nok at noen enkeltmålinger viser at produktet er innenfor spesifikasjonene. Det bør helst også være slik at kvaliteten er jevn i en større mengde av produktet.

Tenk deg at du kjøper en pakke med kjøttdeig, og at det ligger en klump med rent fett i den ene enden, mens resten av pakken består av rent kjøtt. Da er ikke pakken av en tilfredsstillende kvalitet, den er ikke homogen. Hvis du ser på hele pakken under ett, kan fettinnholdet likevel være korrekt. Det holder altså ikke å bare se på fettinnholdet, vi må også se på hvordan det er fordelt i kjøttdeigen.

Melk blir homogenisert, det vil si at fettet fordeles likt overalt i melka. Dersom den ikke hadde blitt homogenisert, hadde alt fettet ligget på toppen av melka.

Når en mengde av et stoff har samme egenskaper og sammensetning i hele mengden sier vi at den er homogen.