Oppgave

I resepsjonen: bestilling av hotellrom – oppgaver

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Informasjon for turister i Ny-Ålesund

Her finner du oppgaver som repeterer noe av det du nå har lært om å kommunisere på tysk.

Samtale i fysikktimen
Fotograf: Kissen Møller Hansen
 

1. Les og forstå

Les gjennom de tre dialogene og jobb med glosene. Oversett dem til norsk.

2. Øv inn dialogene

Jobb sammen to og to og øv inn dialogene. Lær én av dialogene utenat og framfør den.

3. Tall – repetisjon og litt nytt

Si disse tallene på tysk:

8, 15, 22, 35, 86, 100, 120, 470, 911, 1500, 15 000, 65 390,
400 000, 520 184.

4. Verb

Sett inn riktig form av verbet:

a)   Ich ………….. ein Zimmer reserviert. (haben)

b)   …………. Sie ein Zimmer reserviert? (haben)

c)   Wir ……………………

d)   Herr Gruber ……………… das Museum. (besuchen)

e)   Wir ……………………. das Museum. (besuchen)

f)   Ich …………………………das Museum. (besuchen)

g)  Mein Name ………….. Hansen. (sein)

h)   Ich ………… Rezeptionist/in. (sein)

i)   Ich ……………. ein Doppelzimmer. (nehmen)

j)   Woher ………………. Sie? (kommen)

k)   Wo ………………. du? (wohnen)

l)   Wo in Norwegen ………………..Frau Olsen? (wohnen)

5. Hvilke ord mangler?

a)   Was kann ich ………Sie tun?

b)   Haben Sie noch ein Zimmer …………?

c)   Ja, wir …………….. noch ein Einzelzimmer.

d)   Wie viel …………………es?

e)   900 Kronen. Das ist ……….. Frühstück.

6. Oversett til tysk

a)   Unnskyld, hvor mye koster et dobbeltrom?

b)   Vi tar et rom med bad.

c)   Fru Hauser har reservert et rom.

d)   Jeg har rom 312.

e)   Hvor er nøkkelen?