Fagstoff

Ukedager og tider på døgnet: aktiviteter

Publisert: 30.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Informasjon for turister i Ny-Ålesund

Som vertskap møter du gjerne personer fra ulike steder i verden. Dersom språket deres er svært ulikt ditt eget, eller gjesten ikke kan engelsk, kan det noen ganger oppstå kommunikasjonsproblemer. Du kan derimot komme langt med noen grunnleggende ferdigheter. Her viser vi eksempler på enkle samtaler med tysktalende gjester.

 

Samtale på gatenEntschuldigung, welcher Tag ist heute?  

Tips og råd

  • Navn på ukedager og tider på døgnet er basiskunnskap. Pugg dem godt!

 

Dialog 13        

Entschuldigung, welcher Tag ist heute?

Heute ist Montag.

Danke!

 

Hør dialogen

 

 

Dialog 14       

Welcher Tag war gestern?

Gestern war Sonntag.

Ach ja, stimmt. Danke!

 

Hør dialogen

 

 

 

Dialog 15      

Guten Tag, Frau Huber!

Guten Tag! Sagen Sie, was kann man hier in Molde am Nachmittag machen?

Sie können zum Beispiel das Moldebad besuchen. Das ist ein Hallenbad.

Ja, gute Idee. Vielen Dank!

 

Hør dialogen 

 

 

 

Dialog 16 (uformell)   

Was machst du heute nachmittag?

Ich gehe ins Kino.

Super! Kann ich mitkommen?

Ja, gern.

 

Hør dialogen