Oppgave

Tallene fra ett til seksti: oppgaver

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Informasjon for turister i Ny-Ålesund

Her finner du oppgaver hvor du kan øve deg på tallene.

Samtale i fysikktimen
Fotograf: Kissen Møller Hansen
 

1. Les og forstå

Les gjennom de tre dialogene og jobb med glosene. Oversett dem til norsk.

2. Lytt og øv 

Lytt til dialogene og øv deg på uttalen.

3. Les og lær dialogene 

Jobb sammen to og to og øv dere på dialogene. Lær dem utenat og framfør dem.

4. Fyll ut 

Skriv med ord de tallene som mangler i tabellen.

30

dreissig

31

einunddreissig

34

 

37

 

39

 

40

vierzig

41

einundvierzig

42

 

46

 

48

 

50

fünfzig

51

einundfünfzig

53

 

55

 

59

 

60

sechzig


5. «Pip»-leken

Formålet med denne leken er å øve på tallene frå en til seksti. Jobb i litt større grupper. Her gjelder det å kunne gangetabellen! Start med tregangen: En elev begynner med å si null, nestemann sier én, neste igjen sier to og så videre. Men i stedet for å si tallene som kan deles på tre, skal dere si «pip»! Altså: en – to – pip! – fire – fem – pip! og så videre. Fortsett med fire-, fem- og seksgangen.

6. Dialog: Oppgi telefonnummeret ditt

Jobb sammen to og to. Gjennomfør dialogen, men si ditt eget telefonnummer. Bytt roller. Jobb med både den formelle og den uformelle dialogen.

 

A  Entschuldigung, wie ist Ihre Telefonnummer?

B  ………………………………..

A  Und die Landesvorwahl?

B  ……………………………….

A  Vielen Dank!

 

Mer uformelt (samtale mellom ungdommer):

A  Entschuldigung, wie ist deine Telefonnummer?

B  ………………………………..

A  Und die Landesvorwahl?

B  ……………………………….

A  Vielen Dank!

 

7. Dialog: Spør om klokkeslett

Jobb sammen to og to. Bruk de ulike klokkeslettene som er oppgitt i tabellen, og bytt roller underveis.

Entschuldigung, wieviel Uhr ist es?

Entschuldigung, wie spät ist es? 

09.15

18.00

12.30

00.00

17.45

22.20

03.10

08.05

23.50

10.35

Danke!


8. Dialog: Spør når arrangementet begynner

Jobb sammen to og to. Bruk de ulike klokkeslettene som er oppgitt i tabellen, og bytt roller underveis.

A  Entschuldigung, wann beginnt das Konzert?

Um 20 Uhr 15

18.00

21.00

15.00

16.30

22.20

19.15

22.30

Danke!