Fagstoff

Tallene fra ett til seksti: gloser

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Informasjon for turister i Ny-Ålesund

Her finner du noen av de viktigste tallene du trenger for å kommunisere med tysktalende gjester eller kunder.

Bokstaver
Fotograf: Thorfinn Bekkelund
 

Gloser

Entschuldigung!

Unnskyld

Wie ist Ihre Telefonnummer?

Hva er ditt telefonnummer? (høflig)

die Landesvorwahl

(også: Ländervorwahl)

landskode

die Vorwahl

distriktskode/fylkeskode

Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es? (mer formelt)

Hvor mange er klokka?

Wann?

Når?

Beginnen

begynne

das Konzert

konserten

Um achtzehn Uhr dreissig.

Klokka 18.30

 

 

Tallene 0–60   

0

null

16

sechzehn

31

einunddreissig osv.

1

eins

17

siebzehn

40

vierzig

2

zwei

18

achtzehn

41

einundvierzig osv.

3

drei

19

neunzehn

50

fünfzig

4

vier

20

zwanzig

51

einundfünfzig osv.

5

fünf

21

einundzwanzig

60

sechzig

6

sechs

22

zweiundzwanzig

 

 

7

sieben

23

dreiundzwanzig

 

 

8

acht

24

vierundzwanzig

 

 

9

neun

25

fünfundzwanzig

 

 

10

zehn

26

sechsundzwanzig

 

 

11

elf

27

siebenundzwanzig

 

 

12

zwölf

28

achtundzwanzig

 

 

13

dreizehn

29

neunundzwanzig

 

 

14

vierzehn

30

dreissig

 

 

15

fünfzehn

 

 

 

 

 

Klokkeslett

 

Slik spør vi etter klokkeslettet:

Wieviel Uhr ist es?

Wie spät ist es? (mer uformelt)

Svar:

13.05  Es ist dreizehn Uhr fünf.

20.40  Es ist zwanzig Uhr vierzig.


Slik spør vi etter tidspunkt:

Wann beginnt das Kino?

Wann kommen Sie?

Das Kino beginnt um neunzehn Uhr.

Um fünf Uhr.

OBS! Husk «um» foran klokkeslettet når du svarer på spørsmålet «Når?». Sammenlikn med engelsk: at seven o’clock.