Fagstoff

Tallene fra ett til seksti

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Informasjon for turister i Ny-Ålesund

Som vertskap møter du gjerne personer fra ulike steder i verden. Dersom språket deres er svært ulikt ditt eget, eller gjesten ikke kan engelsk, kan det noen ganger oppstå kommunikasjonsproblemer. Du kan derimot komme langt med noen grunnleggende ferdigheter. Her viser vi eksempler på enkel formidling til tysktalende gjester.

Siffer-programleder Jo Røislien
Fotograf: Helge Mikalsen
 

Tips og råd

  • Når vi oppgir et telefonnummer på tysk, uttales tallet 2 som «zwo», ikke «zwei». Slik unngår man forveksling med ordet drei.
  • Når vi skal spørre om en opplysning, begynner vi med et høflig «Entschuldigung» (unnskyld), akkurat som på norsk.

 

Dialog 10       

A  Entschuldigung, wie ist Ihre Telefonnummer?

B  4-5-9-8-1-3-1-2.

A  Und die Landesvorwahl?

B  0-0-4-7.

A  Vielen Dank!

Hør dialogen

 

 

Dialog 11        

A  Entschuldigung, wie spät ist es?

B  Drei Uhr.

A  Danke!

Hør dialogen

 

 

 

Dialog 12 

A  Entschuldigung, wann beginnt das Konzert?

B  Um achtzehn Uhr dreissig.

A  Danke!

Hør dialogen