Fagstoff

Geometriske tallfølger

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 11.05.2017

 

En tallfølge der forholdet mellom et ledd og leddet foran er konstant, kalles en geometrisk tallfølge.
Tallfølgen 1, 2, 4, 8, ... er en geometrisk tallfølge med kvotient

k=21=42=84=2

I en geometrisk tallfølge kan vi alltid finne neste ledd i tallfølgen ved å multiplisere med
kvotienten, k.

Den rekursive formelen for en geometrisk tallfølge blir derfor

an=an-1·k

Vi systematiserer og finner følgende mønster:

 Geometriske tallfølger  

I en geometrisk tallfølge er ledd nummer n gitt ved formelen

 

an=a1·kn-1

 
Oppgaver

Generelt