Fagstoff

Aritmetiske tallfølger

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

 

En tallfølge der differansen mellom et ledd og leddet foran er konstant, kalles en aritmetisk tallfølge.

Tallfølgen 2, 4, 6, 8, ... er en aritmetisk følge med differanse d = 2.

Differansen mellom to ledd som følger etter hverandre i en aritmetisk tallfølge, er gitt ved

d=an-an-1   n>1

En rekursiv formel for en aritmetisk tallfølge blir derfor

an=an-1+d

Vi systematiserer og finner følgende mønster:

Aritmetiske tallfølger   

I en aritmetisk tallfølge er ledd nummer n gitt ved formelen

 

an=a1+n-1d

 
Oppgaver

Generelt