Fagstoff

Hils på gjester eller kunder, presenter deg selv eller andre: gloser

Publisert: 29.04.2013
Informasjon for turister i Ny-Ålesund

Her finner du noen av de viktigste ordene du trenger for å kunne hilse på gjester eller kunder, presentere deg selv eller andre.

Gloser

aus Berlin

fra Berlin

und

og

auch

også

unser

vår

Freut mich, Sie kennen zu lernen!

Hyggelig! (Egentlig «Gleder meg å bli kjent med deg»)

Freut mich auch.

(Takk), det samme.

Die Freude ist ganz meinerseits.

Gleden er helt på min side (mer formelt enn «freut mich auch»)

arbeiten

arbeide

an der Rezeption

i resepsjonen

Wer sind Sie?

Hvem er du? (høflig)

Wer bist du?

Hvem er du?

der Reiseleiter

reiselederen

bei Otto Reisen

hos Otto Reiser

Darf ich vorstellen?

Får jeg presentere?

der Rezeptionist – die Rezeptionistin

resepsjonist (mann, kvinne)

der Küchenchef

kjøkkensjefen

Herzlich willkommen bei uns!

Hjertelig velkommen til oss!

Schön, dass Sie uns besuchen.

Så hyggelig at du besøker oss.

der Hotelchef – die Hotelchefin

hotellsjefen (mann, kvinne)

der Chef – die Chefin

sjefen, den overordnede (mann, kvinne)

 

Grammatikk

Verbet «å være» på tysk

(zu) sein 

(å) være 

ich bin

jeg er

du bist

du er

Sie sind

du/dere er (høflig)

 

Yrkesbetegnelser

Mannlig yrkesutøver 

Kvinnelig yrkesutøver 

der Chef

die Chefin

der Hotelchef

die Hotelchefin

der Rezeptionist

die Rezeptionistin

der Küchenchef

die Küchenchefin

der Lehrer

die Lehrerin

der Schüler (elev)

die Schülerin