Fagstoff

Fortell hvem du er: gloser

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Informasjon for turister i Ny-Ålesund

Her er noen av de viktigste ordene du trenger for å kunne fortelle hvem du er på tysk.

Bokstaver
Fotograf: Thorfinn Bekkelund
 

Gloser/oversettelse

Spørsmål

Dialog 1
(høflig tiltaleform)

Dialog 2
(du-form)

Oversettelse

Guten Tag! Wie heissen Sie?

Hallo! Wie heisst du?

God dag! Hva heter du?

Ist Ihr Vorname Martin Berger?

Ist dein Vorname Martin Berger?

Er fornavnet ditt Martin Berger?

Aha! Und woher kommen Sie?

Aha! Und woher kommst du?

Aha! Og hvor kommer du fra?

Wo in Norwegen wohnen Sie?

Wo in Norwegen wohnst du?

Hvor i Norge bor du?

Was machen Sie von Beruf?

Was machst du von Beruf?

Hva er du av yrke?

Sprechen Sie Deutsch?

Sprichst du Deutsch?

Snakker du tysk?

 

Svar

Dialog 1 + 2

Oversettelse

Guten Tag! Ich heiße Martin Berger Olsen.

God dag! Jeg heter Martin Berger Olsen.

Nein, mein Vorname ist Martin. Mein Familienname ist Berger Olsen.

Nei, fornavnet mitt er Martin. Familienavnet mitt er Berger Olsen.

Ich komme aus Norwegen.

Jeg kommer fra Norge.

Ich wohne in Trondheim.

Jeg bor i Trondheim.

Ich bin Hotelfachlehrling.

Jeg er lærling i reiselivsfaget.

Leider nur ganz wenig. Aber ich spreche gut Englisch. Und natürlich Norwegisch!

Dessverre bare veldig lite. Men jeg snakker godt engelsk. Og naturligvis norsk!

 

Grammatikk

Verb i presens (nåtid)

Å bøye et verb i presens er enkelt på norsk: Vi bare legger til en -r til infinitiven: å snakke – snakker (jeg snakker). På tysk er det litt mer komplisert, da bøyer vi verbet i presens etter person og tall. Se på tabellen:

(zu) wohnen

(å) bo

ich wohne

jeg bor

du wohnst

du bor

Sie wohnen

du/dere bor (høflig tiltale)


Som du ser, er det svært enkelt å være høflig på tysk: Sie-formen av verbet er identisk med infinitivsformen: zu sprechen – Sie sprechen.