Fagstoff

Fortell hvem du er – på tysk

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Informasjon for turister i Ny-Ålesund

Som vertskap møter du gjerne personer fra ulike steder i verden. Dersom språket deres er svært ulikt ditt eget, eller gjestene ikke kan engelsk, kan det noen ganger oppstå kommunikasjonsproblemer. Du kommer likevel langt med noen grunnleggende ferdigheter i andre språk. Her viser vi eksempler på enkel formidling til tysktalende gjester.

Lærling
Fotograf: Stian Lysberg Solum
 

Tips og råd

  • Når en tysker henvender seg til en voksen person, både i jobbsammenheng og privat, tiltaler han vedkommende med «Sie», ikke med «du».
  • I Norge har den høflige tiltaleformen De omtrent gått ut av bruk. Vi bruker du-formen både på jobb og privat.
  • Når du snakker tysk i jobbsammenheng, må du huske å tiltale kunder, passasjerer og andre med «Sie».
  • I samtaler med barn og ungdommer passer det med du-form. 

 

 

Dialog 1         

Guten Tag! Wie heissen Sie?

B Guten Tag! Ich heiße Martin Berger Olsen.

A Ist Ihr Vorname Martin Berger?

Nein, mein Vorname ist Martin. Mein Familienname ist Berger Olsen.

A Aha! Und woher kommen Sie?

B Ich komme aus Norwegen.

A Wo in Norwegen wohnen Sie?

B Ich wohne in Trondheim.

A Was machen Sie von Beruf?

Ich bin Hotelfachlehrling.

A Sprechen Sie Deutsch?

B Leider nur ganz wenig. Aber ich spreche gut Englisch. Und natürlich Norwegisch!

Hør lydfil
Opphavsmann: Marion Federl
 

Dialog 2    

A Hallo! Wie heisst du?

B Hallo! Ich heiße Martin Berger Olsen.

A Ist dein Vorname Martin Berger?

B Nein, mein Vorname ist Martin. Mein Familienname ist Berger Olsen.

A Aha! Und woher kommst du?

B Ich komme aus Norwegen.

A Wo in Norwegen wohnst du?

B Ich wohne in Trondheim.

A Was machst du von Beruf?

B Ich bin Hotelfachlehrling.

A Sprichst du Deutsch?

B Leider nur ganz wenig. Aber ich spreche gut Englisch. Und natürlich Norwegisch!

 

Hør lydfil
Opphavsmann: Marion Federl