Fagstoff

Kontrollrom

Publisert: 15.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Kontrollrom i et kraftverk

Selv om prosessen er automatisert, må vi allikevel ha mennesker i fabrikken. En av de viktigste oppgavene til en prosessoperatør er å styre og overvåke prosessen. Dette gjøres som oftest fra et kontrollrom.

I noen fabrikker er det flere små kontrollrom plassert rundt omkring i prosessen, andre fabrikker har ett stort sentralt plassert kontrolrom. Av og til er det også en kombinasjon: ett stort hovedkontrollrom og flere mindre kontrollrom i samme fabrikk.

I gamle dager var kontrollrommene store rom, med metervis av instrumenter plassert på veggene i rommet. Det finnes fortsatt noen slike fabrikker, men i dag har man som oftest mindre kontrollrom hvor alt styres fra datamaskiner.

Et kontrollrom er et rom som fungerer som operasjonssentral i en fabrikk. Fra dette rommet blir prosessen styrt og overvåket av prosessoperatører.

Kontrollrom i en fabrikkKontrollrom i en fabrikk
Fotograf: Steag