Fagstoff

Fra eksplisitt formel til rekursiv formel

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Når vi kjenner den eksplisitte formelen, kan vi finne den rekursive ved å regne ut an- an - 1.

Eksempel

Vi ser først på tallfølgen som består av alle kvadrattallene.

TallfølgeRekursiv formelEksplisitt formel
1, 4, 9, 16, ...a1=1  an=an-1+2·n-1an=n2

 

Vi finner den rekursive formelen ved å regne ut an- an - 1

Rekursiv formel

Så ser vi på trekanttallene.

TallfølgeRekursiv formelEksplisitt formel
1, 3, 6, 10, ...a1=1  an=an-1+nan=n·n+12

 

Vi finner den rekursive formelen ved å regne ut an- an - 1

Rekursiv formel

Oppgaver

Generelt