Fagstoff

Ulike kjønnsrollemønster

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Mennesker (kollasj)

I Norge har vi lovbestemt likestilling mellom kjønnene. I mange andre land gjelder andre regler. Selv om vi kan være uenige, må vi som vertskap vise respekt for gjestenes normer og skikker.

I Norge er det likestilling mellom kvinner og menn – det er lovbestemt.I Norge er det likestilling mellom kvinner og menn – det er lovbestemt.  

 

 

Rang – plass, stilling: verdighet

 

Sivilstand – en persons stilling i forhold til ekteskapet (for eksempel gift, ugift, enke, enkemann)

 

I mange land kan ikke kvinner gå ut alene, for eksempel for å handle.I mange land kan ikke kvinner gå ut alene, for eksempel for å handle.  

Likestilling

I Norge er det likestilling mellom kvinner og menn. Dette er vanlig i vår kultur, og noe vi ser på som en selvfølge. Som vertskap kan vi imidlertid møte mennesker med andre oppfatninger og andre kjønnsrollemønster.

Her i landet er det ikke mulig å lese en kvinnes rang og sivilstand ut fra hvordan hun kler seg. Riktignok har mange norske bunader hodeplagg som signaliserer kvinnens og mannens sivilstand. Men bunad brukes bare i spesielle anledninger, og det er dessuten mange unge kvinner og menn som ikke benytter hodeplagg til bunaden.

Familiens overhode

I mange land er det mannen som er familiens overhode. Kvinner kan ikke ferdes alene i offentligheten, de må ha følge av sin ektemann, far eller bror, eventuelt en annen kvinne.

Jobber du i en hotellresepsjon, vil du oppdage at det i mange tilfeller er mannen som familiens overhode som henvender seg til deg angående inngåtte avtaler, betaling og så videre.

Noen ganger kan man oppleve at mannen selv tar initiativet til at kvinnen deltar i samtalen og den sosiale kontakten. Det er i disse tilfellene viktig å vise respekt og fortrolighet.

Oppgaver

  • Hva er det viktigste en reiselivsmedarbeider bør kunne om fremmede kulturer?
  • Hvilken innstilling har du til fremmede kulturer når du er ute og reiser?
  • Tar du hensyn til andres religion og tradisjoner når du besøker et annet land? Hvordan?