Fagstoff

Kulturelle særtrekk

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Mennesker (kollasj)

Mange av de utenlandske gjestene våre kommer til Norge for å oppleve vårt land og vår kultur. Men de ønsker selvsagt å bli respektert for den de er, og for sin kulturelle bakgrunn. Derfor er det viktig at vi som vertskap har kunnskap om andre kulturer.

Hva vi spiser, når vi spiser og hvordan vi spiser er forskjellig i ulike kulturer.Hva vi spiser, når vi spiser og hvordan vi spiser er forskjellig i ulike kulturer. 

 

FamiliemåltidFamiliemåltid.
Fotograf: Sara Johannessen
 

 

 

 

 

Tabu – forbud mot bestemte handlinger eller mot å nevne eller røre visse mennesker, dyr eller ting

 

 

Beina på bordet, med fotsålene vendt mot andre mennesker, kan være akseptert i mange sammenhenger hos oss. Men hvordan ville du Beina på bordet, med fotsålene vendt mot andre mennesker, kan være akseptert i mange sammenhenger hos oss. Men hvordan ville du oppleve å komme inn på dette kontoret? 

Gjør deg kjent med kulturen til gjestene dine!

Når vi som vertskap skal ta imot gjester fra andre land og verdensdeler, er det viktig at vi gjør oss kjent med kulturen deres.

De kommer til Norge for å oppleve vårt land og vår kultur, men de ønsker likevel å bli respekterte for den de er som enkeltindivid, og for sin kulturelle bakgrunn.

Kultur og samfunn

Begrepene kultur og samfunn blir ofte brukt sammen. Et samfunn er ei gruppe mennesker som lever sammen, mens kultur er de tankene og holdningene som binder samfunnet sammen.

Dette gjør at vi kan benytte uttrykk som at italienere har sin italienske kultur, engelskmennene har sin kultur og vi nordmenn har vår kultur.

De kulturelle forskjellene kan være store. Det er de enkelte nasjonaliteters tradisjoner og kunnskap som danner bakgrunnen for de store forskjellene.

Måltider

I Norge er det vanlig å spise middag på ettermiddagen, etter skole og jobb. Så kan vi spise et lettere måltid seinere på kvelden før vi legger oss.

I Sør-Europa er det mer vanlig at middagen serveres i åtte–ni-tida om kvelden, mange steder også seinere, og dette er da det siste måltidet for dagen.

 

 

Tenk etter

Kjenner du til andre forskjeller knyttet til mat og måltider? Frokost? Formiddagsmat eller lunsj?

 

 

Tabuer

I asiatiske land som er tilknyttet buddhismen, er det ikke tillatt å klappe barn eller voksne på hodet. Det blir også sett på som upassende å vise fotsålene. Det er fordi buddhister anser hodet som det mest hellige på kroppen, og føttene som det minst attraktive.

I vår norske kultur er det vanlig at vi klapper små barn på hodet, og det hender at vi sitter avslappet i stillinger der fotsålen peker mot andre mennesker.