Fagstoff

Samisk kulturarv

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Trollstigen

Den samiske kulturarven er en del av den norske kulturarven. Samtidig er samisk kultur en egen, mangfoldig kultur.

Helleristning av reinsdyrjakt ved Hjemmeluft i AltaHelleristning av reinsdyrjakt ved Hjemmeluft i Alta.
Fotograf: Sven Halling
 

 

 

Urbefolkning – folk som har bevart, helt eller delvis, den tradisjonelle kulturen sin, verdiene sine og institusjonene sine, og som levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok det eller staten ble etablert. (www.norad.no) 

 

 

Les om samefolkets dag her:

Samenes nasjonaldag
Opphavsmann: nyhetsgrafikk.no
 

 

 

Samiske smykker og håndverk.foto.Duodji – samisk brukskunst.  

Urbefolkning

Vår urbefolknings kulturarv er for mange en viktig del av opplevelsen av Norge. Reiselivets sterke satsing på bærekraft og naturopplevelser er en god ramme for å formidle samisk kulturarv. Samene er én av flere minoriteter i Norge, men de er i en særstilling fordi de utgjør urbefolkningen i Norge.

Karasjok museumKronprinsparet får omvisning i Karasjok museum.
Fotograf: Lise Åserud
 

Minoritet

Samene er en urbefolkningsgruppe som har hatt tilhørighet i Norge lenge før den norske staten ble opprettet. De står derfor i en særstilling som minoritetsgruppe, med rettigheter som andre grupper i Norge ikke har. Dette omfatter blant annet

 • rett til opplæring på eget språk
 • eget parlament (Sametinget)
 • radio- og fjernsynsstasjon med egne sendinger
 • egne samiske skoler og samisk høyskole

Slik har det ikke alltid vært. Den samiske befolkningen har vært utsatt for undertrykking, mishandling og forsøk på fornorsking i lange perioder. I femtiårene ble samiske barn plassert i internatskoler hvor det ikke var lov å snakke annet enn norsk. I den perioden var det mange samer som ikke lærte samisk skikkelig.

Samisk kultur

Når vi snakker om samisk kultur, tenker vi ofte på den tradisjonelle kulturen med

 • reindrift
 • samisk språk og joik
 • samiske klær og sko
 • duodji, samisk brukskunst
 • samisk mat
 • Sametinget
 • samisk nasjonaldag (6. februar) og samisk flagg