Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til «Formering hos bakterier»

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Prokaryoter: arkebakterier og eubakterier

Bakterier er de mest tallrike organismene på jorda og har eksistert her i nesten fire milliarder år. Gjennom disse oppgavene skal du reflektere over hvordan bakterier formerer seg og hvordan de kan være både til nytte og til skade.

En bakterie deler seg ved binær fisjonBinær fisjon hos bakterie. 

En grønn spiralformet bakterie blant flere andre bakterier.Bakterier i en komposthaug.

 1. Hva mener vi når vi sier at «bakterier bryter ned organisk materiale»? Hva skjer med stoffene i for eksempel en død elg som langsomt råtner i skogen?
 2.  

 3. Gi eksempler på sykdommer som framkalles av bakterier.
 4.  

 5. Hvilke fordeler har bakterier av at de kan formere seg ved binær fisjon (todeling)? Er det noen ulemper med en slik måte å formere seg på?
 6.  

 7. På figuren som viser binær fisjon (todeling), har DNAet i de to dattercellene fått ulik farge. Hvorfor tror du det er slik?
 8.  

 9. Hva er plasmider, og hvilken nytte har bakteriene av plasmider?
 10.  

 11. Hvilke fordeler har bakterier av å konjugere?
Relatert innhold

Aktuelt stoff for