Veiledning

Slik bruker du forberedelsesdagen

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Eksamen ingressbilde  

 

Tips

Les tekstheftet. Klargjør begrepene og formuler problemstillinger.

 

Samarbeid om å finne relevant informasjon i bøker og på nett.

 

Velg hjelpemidler som du vil bruke på eksamensdagen.

 

Husk at nettbasert stoff må skrives ut eller lastes ned på minnepenn i pdf-format.

 

Noter viktige problemstillinger, og bruk gjerne utskrift av tankekart som disposisjon på eksamensdagen.

 

Ressurser

Grete Melby, Laksevåg vgs., viser hvordan du kan repetere ved hjelp av NDLA MIK:

 

 


Hvordan lage tankekart?

 

 

Kildekritikk og kildebruk

 

Vær kritisk når du velger kilder:

 • Finn ut hvem som er avsender.
 • Finn ut hvorfor nettsiden er etablert.
 • Bruk alltid mer enn én kilde.

 

Bruk gjerne nøkkelordet TONE i vurderingen av det du finner.

 

TONE står for:

 • Troverdighet
 • Objektivitet
 • Nøyaktighet
 • Egnethet

 

Begreper og problemstillinger

Studer fagsiden

Medieutvikling i nord–sør-perspektiv 

 

Hvilke betegnelser brukes på land i sør?

 

Hvordan vil du definere begrepet "nord–sør-problematikk" etter å ha lest denne fagteksten?

 

Hvilke aktuelle problemstillinger reises i denne fagteksten?

elever som forbereder seg  

Forberedelsesdagen

På forberedelsesdagen får du utlevert et hefte med ett eller flere temaer. Heftet kan inneholde ulike tekster, illustrasjoner, kildehenvisninger, artikler og bilder. Det er ment som en ressurs til hva eksamensoppgavene vil komme til handle om, men avslører ikke hvordan eksamensoppgavene vil se ut.

Velg hjelpemidler

På forberedelsesdagen har du tilgang til alle hjelpemidler, inkludert Internett. Det er lett å tenke at jo mer informasjon du samler, jo bedre blir eksamensbesvarelsen din. Men slik er det nødvendigvis ikke. Utfordringen ligger i å finne kvalitetssikret og relevant informasjon.

Jobb gjerne i grupper, og del arbeidet mellom dere. Da går det fortere. Ta utgangspunkt i noen sentrale læremidler som er tilpasset den aldersgruppen dere tilhører. Det kan være en eller flere lærebøker eller digitale læreverk.

Sjekk deretter om skolebiblioteket har bøker som handler spesielt om det emnet dere har fått tildelt. Samtidig kan noen ha jobben med å finne faglige artikler eller videoer på Internett.

NDLA MIK som hjelpemiddel

I toppmenyen i MIK-faget ligger en fane som heter Læreplan. Velger dere et av de aktuelle kompetansemålene her, får dere opp en oversikt over alt innhold på ndla.no som er koblet til dette kompetansemålet. I fagmenyen og i verkstedene er det samme innholdet koblet sammen og systematisert tematisk.

I verkstedene får du tips til hvordan du kan planlegge en praktisk medieproduksjon. En fagartikkel omfatter ett eller flere kompetansemål. Her forklares begreper, og ulike problemstillinger blir belyst ved hjelp av tekst, video, animasjoner og lydressurser. I høgrespalten finner du noen eksterne fagressurser. De utdyper lærestoffet ytterligere. 

Les gjennom det stoffet du mener er relevant, og velg ut det som kan være aktuelt å ta med på eksamensdagen. Husk at du må lagre innholdet i pdf-format på en minnepinne siden du ikke har tilgang til Internett på eksamensdagen.

Eksempel: eksamen høsten 2010

Høsten 2010 var temaet som elevene fikk utdelt i forberedelsesdelen, "Medier mellom ulike kulturer". I forberedelsesheftet ble det oppgitt hvilke kompetansemål man burde sette seg inn i i forkant:

 • sør–nord-problematikken i det internasjonale mediebildet
 • nyhets- og kulturformidling i det internasjonale mediebildet
 • kulturbegrepet
 • medienes uttrykksformer med vekt på planlegging av egen produksjon

Slik forbereder du deg

Hvordan kan du forberede deg på oppgaver innenfor dette temaområdet? Først og fremst leser du gjennom heftet du har fått utlevert. Trolig inneholder dette noen pekepinner på hvilke problemstillinger eksamensoppgavene kan komme til å dreie seg om.

I kapittelet Ut i verden på ndla.no finner du flere artikler og oppgaver om medieutvikling i nord–sør-perspektiv og om nyhets- og kulturformidling i det internasjonale mediebildet. I kapittelet Medieuttrykk og medieanalyse finner du mye stoff om uttrykksformer i ulike medier. I verksteddelen finner du mange tips til produksjonsplanlegging.

Tenk nøye gjennom hvordan du kan vise sensor at du behersker kompetansemålene. Start gjerne med å klargjøre de begrepene som brukes i forberedelsesheftet.

 • Hva menes med "nord–sør-problematikk"?
 • Hva menes med "det internasjonale mediebildet"?
 • Hva betyr "medienes uttrykksformer"?

Det er ikke viktig å huske alt du leser og hører. Skriv heller ned noen aktuelle problemstillinger knyttet til disse temaene. Faktainformasjon kan du jo ta med deg som et hjelpemiddel på eksamensdagen.

Et tankekart er et fint verktøy i denne prosessen. Formuler en problemstilling. Noter deretter stikkord etter hvert som du finner informasjon som du mener er relevant for denne problemstillingen. Marker sammenhenger mellom de ulike tanketrådene, for eksempel hva som er årsak og hva som er virkning, eller hva som taler for og hva som taler mot et bestemt standpunkt.

Relatert innhold

Generelt