Veiledning

Tips til skriftlig eksamen

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 04.05.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut


eksamenslogo   

Huskelappen

Skriftlig eksamen i MIK2 består av to dager:

  • forberedelsesdag
  • eksamensdag (5 t)

 

Eksamensoppgavene er delt i to deler:

  • en teoretisk del
  • en praktisk-estetisk del

 

På ndla.no finner du mye stoff som du kan bruke når du forbereder deg.

 

På eksamensdagen får du ikke bruke Internett. Ta derfor utskrift av de sidene du vil bruke under eksamen.

 

 

Kompetansemål

I eksamensoppgaven står det hvilke kompetansemål i læreplanen du skal testes i. Les dette nøye, og tenk gjennom hvordan du kan vise at du behersker disse kompetansemålene.

 

I toppmenyen i MIK-faget finner du en fane som heter Læreplan.

 

Velger du et kompetansemål her, får du en oversikt over alt innhold som er koblet til dette kompetansemålet på ndla.no.

Eksamen  

Når gode råd er dyre

Du har nettopp fått vite at du har kommet opp i skriftlig eksamen i faget medie- og informasjonskunnskap 2. Du føler deg kanskje litt stressa, og vet ikke helt hvordan du skal forberede deg.

I eksamenskapittelet på NDLA MIK finner du informasjon om hvordan eksamenen i medie- og informasjonskunnskap er lagt opp, gode råd til hvordan du kan bruke NDLA i forberedelsestida, og tips til hvordan du lager en god eksamensbesvarelse.

På NDLA er ikke gode råd dyre, de er helt gratis!  

Slik er skriftlig eksamen lagt opp

Ved den skriftlige eksamenen i medie- og informasjonskunnskap testes både din teoretiske kunnskap og dine praktisk-estetiske evner. I den første oppgaven skal du vise din kunnskap om faglige emner, dine evner til å reflektere og dine analytiske ferdigheter.

Den andre oppgaven tester i hvor stor grad du kan planlegge, produsere og vurdere et medieprodukt.

På ndla.no finnes det ulike "verksteder" med veiledning og oppdrag knyttet til praktisk medieproduksjon. Du kan blant annet lage avisreportasjer, eller prøve deg som fotograf. Ved å bruke denne ressursen vil du også få god kompetanse i dramaturgi og i å kunne bruke ulike virkemidler på en presis måte.

I fagmenyen i mediefaget på ndla.no finner du en grundig gjennomgang av temaer som mediehistorie, medieanalyse, og medienes rolle i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan forberede seg

Temaet blir gitt dagen før eksamensdagen, og denne dagen kaller vi derfor forberedelsesdagen.

På forberedelsesdagen får du utlevert et hefte med ett eller flere temaer. Heftet kan inneholde ulike tekster, illustrasjoner, kildehenvisninger, artikler og bilder. Det er ment som en ressurs til hva eksamensoppgavene vil komme til å handle om, men avslører ikke hvordan eksamensoppgavene vil se ut.

På forberedelsesdagen har du tilgang til alle hjelpemidler, inkludert Internett. Bruk forberedelsesdagen til å velge ut de artiklene som du vil ha med på eksamensdagen.

Relatert innhold

Generelt