Fagstoff

Nyrenes arbeidsmåte

Publisert: 11.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Nefron - den urinproduserende enhet

Hvert minutt strømmer 1200 ml blod gjennom nyrene. Nyrene renser blodet ved først å fjerne både nyttige og unyttige stoffer, for så å føre de stoffene kroppen har behov for, tilbake til blodet. Hovedprinsippet for nyrenes rensing av blodet er enkelt, men basert på et samspill mellom mange ulike mekanismer. Rensingen deles inn i tre trinn: filtrasjon, reabsorpsjon og sekresjon.

Mikroskop bildet av kapillærnøsterKapillærnøster (røde) og de store blodårene (oransje) som forsyner kapillærnøstene med blod.  

 

Gutt som sitter på doAv 180 liter preurin som vi produserer i løpet av et døgn så skal vi heldigvis ikke kvitte oss med alt. Det meste tar vi vare på slik at vi kun kvitter oss med cirka 1,5 liter ferdig urin.  

 

 

Henles sløyfeHenles sløyfe. Den aktive transporten av ioner i den oppadgående sløyfen medfører diffusjon av vann (osmose) ut av den nedadgående.  

 

 

Medikamenter og tilsetningsstoffer som skilles ut ved sekresjonFargestoffer og legemidler er noen av substansene som skilles ut ved sekresjon. 

 

 

Den urinproduserende enheten nefron og den oppbygningNefron – den urinproduserende enheten – med navn på de ulike delene.   

Filtrasjon

I løpet av en time har 72 liter blod blitt filtrert gjennom nyrene. Det har da fått den ønskede sammensetningen av vann og ulike forbindelser samt riktig pH. Filtreringen skjer i kapillærnøstet (glomerulus) og Bowmans kapsel. Her presses blodets innhold over i nyrekanalen ved hjelp av blodtrykket, som er høyere i nyrene enn i andre organer.

Illustrasjon over hvor de ulike prosessene i urindannelsen skjer  Vann og små molekyler passerer over i nyrekanalen, mens blodceller og store proteiner holdes tilbake i kapillærnøstet. Den filtrerte væsken kalles nå preurin (primærurin), og i løpet av et døgn har nyrene dannet omtrent 180 liter preurin. Av dette produserer kroppen cirka 1,5 liter ferdig urin i døgnet. Preurinen inneholder både unyttige og nyttige stoffer.

Reabsorpsjon (tilbaketransport)

Blodet som forlater kapillærnøstet, inneholder stort sett store proteiner og blodceller. Når blodet så transporteres langs den første delen av nyrekanalen, blir imidlertid 80 prosent av de filtrerte stoffene aktivt eller passivt ført tilbake til blodet. Illustrasjon som  viser at glukose og aminosyrer reabsorberes fra nyrekanalen  Dette er stoffer som glukose, aminosyrer, vann, ioner, vitaminer og urea. Urea er et avfallsstoff som kroppen ønsker å kvitte seg med, men på grunn av stoffets egenskaper diffunderer 50 prosent tilbake til blodet.

Blodet beveger seg videre i blodårene langs Henles sløyfe. Her transporteres det store mengder vann tilbake til blodet. I den oppadgående delen pumpes Na+-ioner og Cl--ioner aktivt ut av filtratet og over i vevsvæsken som omgir sløyfen noe som medfører at vann trekkes ut av den nedadgående delen ved osmoseOsmolaritet er et mål for mengden oppløst stoff i en løsning. Jo høyere osmolaritet, jo lavere vannkonsentrasjon Osmose er diffusjon av vannmolekyler gjennom en semipermeabel (halvgjennomtrengelig) membran fra en løsning med høyere konsentrasjon av vann til en løsning med lavere vannkonsentrasjon.  Alternativ definisjon med et uttrykk for stoffkonsentrasjon: Osmose er diffusjon av vann gjennom en semipermeabel membran til en løsning med høyere osmolaritet. Osmose: Hvis man har to vannløsninger med ulik osmolaritet (saltbalanse), som skilles ved hjelp av en halvgjennomtrengelig membran, vil vannet flyte gjennom membranen slik at forskjeller i konsentrasjon blir utlignet. . Sløyfen er bare gjennomtrengelig for vann i den nedadgående delen.

Sekresjon

Blodet er bortimot ferdig renset når det passerer den siste delen av nyrekanalen. Store molekyler som fettløselige hormoner, legemidler og tilsetningsstoffer fra mat vil imidlertid ikke filtreres ut av blodet i kapillærnøstet. De kan transporteres aktivt ut fra blodet og inn i filtratet i nyrekanalens siste del. Denne rensingen kalles sekresjon.

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for