Fagstoff

Sikkerhet i prosessanlegg

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 06.09.2013
Redningsarbeidere i arbeid ved en brann i et industrianlegg i Puerto Rico i 2009

I prosessanlegg håndteres ofte stoffer som er brann- og eksplosjonsfarlige, giftige og miljøskadelige. Bedriftene som driver slike anlegg, er som regel flinke til å jobbe med sikkerhet, og prosessindustrien er langt ifra den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. Men dersom ulykken først er ute, kan konsekvensene bli svært alvorlige. Det er derfor svært viktig å tenke sikkerhet i alle deler av slike anlegg.

Oversiktsbilde fra brann i et industrianlegg i Puerto Rico i 2009Oversiktsbilde fra brann i et industrianlegg i Puerto Rico i 2009
Fotograf: U.S Chemical Safety Board (CSB)

Brann i et industrianlegg i Puerto Rico i 2009Brann i et industrianlegg i Puerto Rico i 2009
Fotograf: Yuisa Rios

Tanker i brann i et industrianlegg i Puerto Rico i 2009Tanker i brann i et industrianlegg i Puerto Rico i 2009
Fotograf: Yuisa Rios
 

Nedbrente tanker etter i brann i et industrianlegg i Puerto Rico i 2009Nedbrente tanker etter i brann i et industrianlegg i Puerto Rico i 2009
Fotograf: Yuisa Rios
 

Sikkerhetsarbeidet foregår på flere ulike måter i en fabrikk. Det begynner med selve prosessanlegget. Dette er som regel kraftig overdimensjonert, slik at det for eksempel tåler mye høyere trykk og temperaturer enn det man forventer under normal drift. Det er også vanlig å ha dobbelt opp med måleinstrumenter der hvor det er ekstra viktig å ha troverdige (sikre) målinger.

Men et anlegg som er bygget på tryggest mulig måte, er lang fra nok. Dersom operatørene ikke er opptatt av sikkerhet i jobben, hjelper det ikke med et flott anlegg. Sikkerhetsarbeidet hos de ansatte begynner med de “enkle” tingene: hjelm, vernebriller, vernesko og forsvarlig arbeidstøy. Ofte kan slike ting virke pirkete, men hvis du er nøye med å bruke verneutstyr, vil du også legge mer vekt på det å jobbe sikkert!

Det er ledelsen i fabrikken sitt ansvar å legge til rette for at operatørene kan jobbe på en sikker måte. De må få grundig opplæring i drift av anlegget, og de må kjenne til alle mulige sikkerhetsrisikoer. Hvor håndteres giftige stoffer? Hvordan skal den enkelte beskytte seg mot disse? Hvordan er det med eksplosjonsfarlige stoffer? Er det spesielle deler i fabrikken hvor man kan risikere utslipp av disse? Dette er bare noen av de mange spørsmålene som operatørene bør vite svaret på.

At ledelsen i bedriften skal legge til rette for sikkert arbeid, betyr ikke bare at de skal gi operatørene opplæring. Det er vel så viktig at arbeidsdagen for operatørene tilrettelegges slik at det er mulig å følge alle pålegg om bruk av verneutstyr og prosedyrer for sikkert arbeid. Dessverre har det av og til hendt at krav om nedbemanninger og høyere effektivitet har gått utover sikkerheten i prosessanlegg.

Med sikkerhet menes at mennesker, miljøet og materielle verdier ikke skal være utsatt for uakseptabel risiko.

Nedenfor finner du en film fra en svært alvorlig industriulykke i USA i 2005. I ulykken ble 15 arbeidere drept og 185 ble skadet, mange av dem alvorlig.

De første 15 minuttene av filmen viser en dataanimasjon av hendelsesforløpet. Deretter kommer omtrent 40 minutter med diskusjon om den bakenforliggende årsaken til ulykken.

Anatomy of a Disaster
Opphavsmann: U.S Chemical Safety Board (CSB)
 

Oppgaver

Oppgave