Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til tema TRANSPORT

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Ledningsvev hos solsikke

Disse oppgavene skal gi deg en helhetlig forståelse av karplantenes transportsystem. Du skal få innsikt i likheter og forskjeller i oppbygningen av vedvev og silvev og hvordan disse likhetene og forskjellene henger sammen med hvilken funksjon vevene har.

Mikroskopbildet av silvev med silplaterLengdesnitt av silvev hos gresskar hvor vi kan se silplatene. 

Mikroskop bildet som viser kjerne, cellevegg og mitokondrier i rotceller hos løkRotceller hos løk hvor vi ser kjernen, celleveggen og mitokondriene.

  1. Hva er forskjellen på vedvev og silvev når det gjelder oppbygning og funksjon?

  2. Massebevegelse av vann med oppløste stoffer bremses av cellenes cytoplasma. Hvordan har cellene i vedvevet og silvevet tilpasset seg dette?

  3. Noen landplanter har returnert tilbake til et liv i vann. Hva tror du skjer med den indre transporten hos disse plantene?

  4. På hvilken måte er ledningsvevet hos blomsterplantene mer avansert enn hos de andre karplantene? Hvilken betydning tror du dette har?

  5. Hvorfor tror du cellene i rota og følgecellene i silvevet har store mengder mitokondrier?

  6. Hvorfor tror du transportcellene i silvevet er levende, mens transportcellene i vedvevet er døde?