Fagstoff

Formering hos bakterier

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 01.08.2017
Bakterier

Bakterier er jordas mest tallrike organismer, og de finnes over alt. De er til stor nytte, men kan også forårsake sykdommer. Bakterier formerer seg ukjønnet ved en spesiell form for celledeling som kalles binær fisjon (todeling). Denne formen for formering kan gå så raskt at det ved særdeles gunstige forhold går under 20 minutter mellom hver nye generasjon.

Salmonellabakterier på menneskecellerSalmonellabakterier. 

Staphylococcus aureus angripes av hvite blodcellerBakterier av arten Staphylococcus aureus (gule) angripes av hvite blodceller. 

Bakterie i ferd med å dele seg.Tidlig stadium av binær fisjon hos bakterien Bacillus subtilis. 

Binær fisjon hos Proteus vulgarisBakterien Proteus vulgaris har nesten fullført deling ved binær fisjon (todeling).

Hva er bakterier?

Bakterier er enkle, encellede organismer (prokaryote organismerTegning av indre og ytre struktur i en bakterie.De første livsformene som oppsto på jorda for cirka 4 milliarder år siden, var prokaryote celler. Prokaryotene omfatter ekte bakterier (eubakterier) og arkebakterier (arker). De er enkle encellede organismer uten cellekjerne og har kun et ringformet kromosom med nakent DNA.Mange bakterier har også ringformede DNA-strukturer som kalles plasmider. Genene som finnes i plasmidene, er ikke essensielle for at bakterien skal leve, men de kan øke bakteriens overlevelsesevne under vanskelige forhold (ved at de for eksempel gir antibiotikaresistens).Prokaryote celler har mindre ribosomer og mangler organeller som mitokondrier og kloroplaster. Bakteriene har cellevegg, men den er verken lik celleveggene hos planter eller hos sopp. Noen bakterier har også enkle flageller som de kan bevege seg med.). De har okkupert alle økosystemer, fra de dypeste hav til de høyeste fjelltopper og kan leve i alle slags miljøer, fra svovelholdige kilder til det krystallklare vannet i tropiske hav. De er tallrike i og på andre organismer, og vi kan til og med finne noen bakteriearter inne i steiner.

Binær fisjon (todeling)

Når miljøforholdene ligger til rette for det, kan bakterier øke kraftig i antall i løpet av kort tid. Da kopierer de seg selv gjennom en spesiell celledeling som kalles binær fisjon. Før bakteriecellen kan dele seg, må kromosomet (DNA) og eventuelle plasmider kopieres. Når delingen er fullført, har det blitt dannet to genetisk like datterceller.

En bakterie deler seg ved binær fisjon 

  1. Bakterien før celledelingen. DNA er kveilet opp.
  2. DNA har replikert (kopiert seg selv) før celledelingen starter.
  3. Bakterien øker i størrelse, og DNA beveger seg til hver side av bakterien.
  4. En ny cellevegg begynner å vokse innover.
  5. Den nye celleveggen er komplett, og bakterien deler seg.
  6. To datterceller med oppkveilet DNA, plasmider og ribosomer.

E. coli formerer seg i tarmen ved todeling.  

Se mer om "Utveksling av DNA mellom bakterier".

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff

Aktuelt stoff for