Fagstoff

Flytskjema

Publisert: 25.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Eksempel på flytskjema - destillasjon av råolje

På samme måten som kart og kompass hjelper oss å navigere i ukjent terreng for å komme fram til målet, gir flytskjemaene oss muligheter til å lære prosessene å kjenne før vi går ut i fabrikken.

Eksempel på flytskjema: Raffinering av råoljeEksempel på flytskjema: Raffinering av råolje
Opphavsmann: Rune Mathisen

 

Et av de viktigste hjelpemidlene vi har for å forstå prosesser er flytskjemaer. Disse gir en grafisk framstilling av prosessen. Enhetsoperasjoner blir oftest framstilt som bokser eller enkle tegninger av prosessutstyr, og disse er koblet sammen med linjer som angir transportretningen.

Et flytskjema er en skjematisk presentasjon av en prosess.

At presentasjonen er «skjematisk», betyr at det er en symbolsk og forenklet framstilling. Det er viktig at flytskjemaene ikke blir for detaljerte, for da mister man lett oversikten. Siden det jo nettopp er oversikt man vil ha, bør vi derfor alltid forenkle så mye som mulig. En annen type diagram som brukes mye i industribedrifter, kalles P&ID (teknisk flytskjema). I motsetning til den typen flytskjemaer vi ser på her, skal et P&ID være så detaljert som mulig.

Eksempel på et flytskjmaEksempel på et flytskjema
Opphavsmann: Industriskolen
 

Vanlige symboler

Når du tegner flytskjemaer er hensikten å skaffe en oversikt over prosessen og kunne se sammenhengen mellom de ulike enhetsoperasjonene. Flytskjemaene kan tegnes med bokser (med en beskrivende tekst inne i boksen) eller med enkle symboler som forestiller de ulike prosessenhetene.

I tabell 1 finner du en oversikt over noen vanlige symboler som blir brukt i kjemisk prosessindustri. Det finnes mange flere, men ofte bruker man bare firkantede bokser. Det viktigste er at flytskjemaet er enkelt å forstå!

Tabell 1: Vanlige symboler i prosessflytskjema
SymbolForklaring
 Flytskjema: transportretning  Indikerer koblinger og transportretning mellom prosessenheter. Transporten kan for eksempel gjøres i rør eller på transportbånd.
 Flytskjema: Ventil  Ventil
 Flytskjema: Sentrifugalpumpe  Sentrifugalpumpe
 Flytskjema: Kompressor  Kompressor
 Flytskjema: Tank (åpen)  Tank (åpen)
 Flytskjema: Tank (lukket)  Tank (lukket)
 Flytskjema: Mikser  Mikser
 Flytskjema: Destillasjonstårn  Destillasjonstårn
 Flytskjema: Absorbsjonstårn eller reaktor  Absorpsjonstårn eller reaktor
 Flytskjema: Reaktor med røring og kjøling/oppvarming  Reaktor med røring og kjøling/oppvarming
 Flytskjema: Varmeveksler  Varmeveksler
Oppgaver

Oppgave

Relatert innhold