Fagstoff

Å være vertskap for gjester med spesielle behov

Publisert: 30.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Berlin - Hotel

I utgangspunktet har alle gjester spesielle behov. Alle er forskjellige og har ulike behov og ønsker. Her skal vi se på noen situasjoner du som vert kan forvente deg, og gi noen tips om hva du kan gjøre.

Visuell kontakt er viktig for hørselshemmede.Visuell kontakt er viktig for hørselshemmede.  

 

Mange synshemmede har førerhundMange synshemmede har førerhund.  

 

Oppgave

Du jobber som reiseleder for et busselskap som arrangerer turer sørover i Europa. Når du får bestillingene, ser du at en av gjestene er døv. Han har med seg en ledsager.

Hvordan kan du legge opp denne reisen slik at gjesten får en positiv og fin opplevelse? Er det spesielle ting du må ta hensyn til? Eller vil du overlate dette til ledsageren?

 

Det er lett å tenke at ungdom bråker og at det kan føre til at andre gjester klager. Et profesjonelt vertskap er ikke forutinntaDet er lett å tenke at ungdom bråker og at det kan føre til at andre gjester klager. Et profesjonelt vertskap er ikke forutinntatt og forhåndsdømmer ikke!  

Synshemmede

Møter du en gjest som bruker hvit stav eller har førerhund, skal du ta verbal kontakt med en gang slik at vedkommende vet at du er til stede og er tilgjengelig. Gjesten er på et nytt sted og kjenner ikke til hvordan møbler er plassert, eller hvor dørene er. En synshemmet gjest foretrekker åpne dører og ganger eller passasjer uten hindringer.

Gi gjesten en tydelig beskrivelse av omgivelsene. Følg gjesten til rommet, restauranten eller andre steder han eller hun ønsker å benytte under oppholdet. På denne måten blir det enklere for gjesten å finne fram på egen hånd seinere. På et hotell er det viktig at du informerer godt og viser nærmeste nødutgang.

Hørselshemmede

For gjester som er hørselshemmede, er det viktig med tydelig tale og øyekontakt, slik at dere kan bli enige om en egnet måte å kommunisere på. De fleste hørselshemmede benytter tegnspråk. Mange er også trent til å lese på munnen. Derfor er visuell kontakt med deg viktig. I de fleste tilfeller vil det å benytte penn og papir være det viktigste redskapet for kommunikasjon.

Du kan lese mer om gjester med spesielle behov her:
Gjester med spesielle behov

Generelle tilfeller

Funksjonshemmede som er avhengige av assistanse, har ofte med seg en ledsager. Det er likevel viktig at du som vert gjør dem oppmerksomme på at du er tilgjengelig om de trenger ytterligere hjelp.

Eldre mennesker som har problemer med å gå, familier med små barn og ungdomsgrupper – alle ønsker de å bli tatt imot på en positiv måte.

Det er lett å tenke at eldre mennesker bare klager og er til bry, at familier med små barn lager mye støy, og at ungdomsgrupper fort oppfører seg slik at andre gjester klager. Derfor er det viktig at vi allerede når gjestene ankommer, sender signaler om at alle er velkomne. Som vert skal du bidra til at alle føler seg velkomne, og da hjelper det godt med et positivt kroppsspråk. Husk bare at vi ikke alltid kan ha det samme kroppsspråket overfor eldre mennesker som overfor ungdommer!

Fremmedspråklige gjester

Møter du en gjest som ikke ser ut til å forstå deg når du snakker på norsk, så snakk til ham eller henne på engelsk. På denne måten kan du få kunnskap om gjestens nasjonalitet.

Ofte tar vi det for gitt at gjester med utenlandsk utseende ikke snakker norsk. Slik er det selvsagt ikke! Det er derfor viktig at dette er avklart før vi går videre med samtalen.