Fagstoff

Symboler og koder i et P&ID

Publisert: 15.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Forvirret over alle P&ID-symbolene?

I et P&ID brukes det en rekke symboler og koder som er standardiserte. For at du skal kunne klare å lese et P&ID, må du derfor lære deg de viktigste symbolene.

Gratis online P&ID tegneverktøyGratis online P&ID tegneverktøy

Forslag til teknisk flytskjema (P&ID) for nivåregulering    

At noe er «standardisert», betyr i industrien at det er laget en teknisk beskrivelse som sier noe om hvordan ting skal gjøres. Slike beskrivelser blir utgitt i dokumenter som kalles «standarder».

I et flytskjema bruker vi heltrukne linjer med pil i enden for å vise en produktstrøm. I et P&ID betyr en heltrukket linje som oftest et rør. På røret står det gjerne også en tall- og bokstavkode. Dette er som regel identifikasjonsnummer og opplysninger om hva som strømmer i røret, rørdimensjonen og hva slags trykk det er laget for.

Alle typer reguleringsutstyr, for eksempel et måleinstrument eller en regulator, er tegnet som sirkler. Disse sirklene kan se litt forskjellige ut avhengig av hvor de er montert i anlegget. Tabell 1 nedenfor viser de tre viktigste symbolene.

 

Tabell 1: Instrumentsymboler
SymbolBetydning
Instrumentsymbol - lokalt Lokalt montert instrument
Instrumentsymbol - kontrollrom  Montert i et kontrollrom
Instrumentsymbol - dataskjerm  Tilgjengelig fra en dataskjerm

 

 

 

Mellom de ulike delene av en reguleringssløyfe er det som regel tegnet en stiplet linje (uten pil i enden). Denne stiplede linja betyr at det er et elektrisk signal. Noen ganger kan vi også se en heltrukket linje med en eller flere tverrstreker. Det betyr at det er andre typer signaler (altså ikke elektriske).

Nedenfor ser du hvordan en enkel reguleringssløyfe kan være tegnet i et P&ID. Her er det et lokalt måleinstrument (en sirkel) som overfører et elektrisk signal til en regulator som er tilgjengelig på en dataskjerm i et kontrollrom (en sirkel med tverrstrek i en boks). Regulatoren sender et elektrisk signal til en ventil.

 

P&ID for reguleringssløyfe (uten bokstavkoder) 

Inni sirklene som angir reguleringsutstyret, står det alltid en bokstavkode og et nummer. Bokstavkoden forteller hva slags instrument det er snakk om, og nummeret brukes som identifikasjon. La oss tenke oss at reguleringssløyfen vi akkurat så på, regulerer strømmen av en væske i røret. Det engelske ordet for strøm er «flow», og derfor brukes F som første bokstav i begge sirklene.

Instrumentet som er montert på røret, måler væskestrømmen (er-verdien). Den målte verdien overføres til regulatoren. Det engelske ordet for overføre er «transmit». Derfor er T den andre bokstaven i koden.

Instrumentet som er montert i kontrollrommet, har to funksjoner. Det skal vise er-verdien til operatøren (engelsk: «indicator»), og det skal utføre reguleringsjobben (engelsk: «control»). Derfor har dette instrumentet fått I og C som andre og tredje bokstav i koden sin. Vi kan nå tegne den enkle reguleringssløyfen slik:

 

P&ID for reguleringssløyfe (med bokstavkoder) 

Nå vet du hensikten med bokstavkodene, og da er det bare å sette i gang og pugge de ulike bokstavene! I tabell 2 nedenfor finner du et lite utvalg av de mest vanlige bokstavene.

 

Tabell 2: Bokstavkoder
     
Første bokstavAndre eller tredje bokstav
AAnalyseAlarm
C Regulator (eng. «controller»).
FGjennomstrømningsmengde 
(eng. «flow rate»)Fraksjon/ratio/forhold
HHåndoperert (eng. «hand»)Høy (alarm). Plasseres som regel oppe til høyre på utsiden av sirkelen.
IStrøm (elektrisk)Indikator (visning)
LNivå (eng. «level»)Lav (alarm). Plasseres som regel nede til høyre på utsiden av sirkelen.
PTrykk (eng. «pressure”) 
SHastighet (eng. «speed»)Bryter (eng. «switch»)
TTemperaturMålesensor som sender ut et elektrisk signal (eng. «transmitter»)

 

Når du kjenner til bokstavene i denne tabellen, kan du begynne å sette sammen kombinasjoner. For eksempel betyr HS en håndbryter, og denne kombinasjonen brukes ofte på startbrytere på elektriske motorer. En annen variant kan være SAL, som er en hastighetsalarm som varsler ved lav hastighet.

Ser du bokstavene LI, betyr det at det er en indikasjon på nivået i en tank. Bokstavkoden PIC betyr at det er indikasjon på og regulering av trykk. Forstår du systemet?

Hvis du har tegnet flytskjema tidligere, har du kanskje lært å bruke et enkelt symbol for en ventil: to trekanter hvor spissene peker mot hverandre. I et P&ID er vi mye mer detaljerte, og derfor finnes det mange ulike symboler for ventiler. I tabell 3 finner du en liten oversikt over noen av de mest vanlige ventilsymbolene.

 

Tabell 3: Ulike ventiltyper
SymbolBetydning
Manuelt betjent ventil  Manuelt betjent ventil
Membranstyrt reguleringsventil   Membranstyrt ventil
Sylinderstyrt ventil  Sylinderstyrt ventil
Tilbakeslagsventil (strømmen kan bare gå i én retning)  Tilbakeslagsventil (strømmen kan bare gå i én retning)

 

 

 

Ventilene drives som regel av luft eller elektrisk strøm. Det finnes egne symboler som viser hva ventilen gjør dersom man får en svikt i luft- eller strømtilførselen. I tabell 4 finner du noen eksempler på slike.

 

Tabell 4: Ventiloppførsel ved styresvikt
 SymbolBetydning
 Reguleringsventil som åpner ved luftsvikt Åpner ved luftsvikt
 Reguleringsventil som stenger ved luftsvikt Stenger ved luftsvikt
Reguleringsventil som blir stående i siste posisjon ved luftsvikt Blir stående i siste posisjon ved luftsvikt

 

Det tar litt tid og krever en del erfaring og trening for å bli god til å lese P&ID. Så derfor er det i grunn bare å starte treningen med en gang! Nedenfor ser du et P&ID fra en eksamensoppgave i kjemiprosessfaget (klikk for å forstørre). Forstår du flesteparten av symbolene? Forstår du hvorfor reguleringssløyfene er koblet sammen slik de er?

Eksempel på P&ID (teknisk flytskjema) fra eksamen i kjemiprosessfag 2007Eksempel på P&ID (teknisk flytskjema) fra eksamen i kjemiprosessfag 2007
Opphavsmann: Utdanningsdirektoratet
   

Relatert innhold

Generelt