Fagstoff

Informasjonskilder og kildekritikk

Publisert: 07.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017

En viktig kompetanse i et moderne samfunn er å finne informasjon og kunne vurdere troverdigheten til og kvaliteten på kilden. Selv om vi helst skulle ønsket at "noen" serverte oss informasjon som alltid var til å stole på, er ikke verden slik. Vi må derfor lære oss til å stole på vår egen dømmekraft og kunnskap om ulike kilder.

Rykende ferske nyheter (via RSS og feedroll.com)

 

Tips

Ta en tur innom biblioteket på skolen eller i kommunen og få hjelp til å finne og vurdere informasjon.

 

 

Et insekteksempel

Marihøne på et blad. Foto.  Et søk på "Marihøner" i NORDART (norske og nordiske tidsskriftartikler) gir under 10 treff, mens et søk i Google gir mer enn 42 000 treff. Treffene i NORDART kan sette deg på sporet av nye søk i Google, som for eksempel fører til fulltekstversjoner av Insekt-Nytt.

 

 

Tips

Når du skal vurdere en kilde, er det særlig fire forhold1 du må se på:

  • troverdighet
  • objektivitet
  • nøyaktighet
  • egnethet

 

 

En mann sitter ved en gammeldags ovn og leser ei avis. Foto.Merk deg alltid hvor du leser ting du vil bruke, det kan være vanskelig å finne tilbake til det senere. Mobilkamera kan brukes til å dokumentere noe du leser på papir.

Kilder til informasjon

Det er ikke til å komme utenom at Internett har blitt en sentral informasjonskilde. Det er lurt å skaffe seg noen faste nettsteder som man blir kjent med, og som man har som utgangspunkt for en type informasjon.

Det er også mulig å få artikler fra visse kilder servert gjennom innmating med RSS, dersom nettstedene har lagt til rette for det. To eksempler på det ser du her: fra forskning.no og naturfag.no.

Mange tradisjonelle kilder finnes på Internett

Bokhyller på et bibliotek. Foto.Ennå er det mange bøker som ikke er digitalisert.  En bibliotekar ville kanskje laget en liste over informasjonskilder2  som til venstre i tabellen nedenfor. Når vi støter på informasjon på nettet, er det ofte vanskelig å vite hva det er, men ofte er det "tvillinger" til tradisjonelle utgivelser på papir. Til høyre i tabellen er eksempler på digitale kilder.

Tradisjonell kilde
Digitalt, online

Bakgrunnsinformasjon (som BIBSYS)

Nettsider

Aviser

 

Søkemotorer og databaser

Å søke ved hjelp av Google har blitt så vanlig at det har gitt opphav til et verb, å google. For mange er søk på Internett det samme som å bruke Google, men det finnes også mye som Google ikke "ser".

 

I denne videoen gjør Purdue University et nummer av at mye informasjon ikke er tilgjengelig i de vanlige søkeverktøyene. Data som ligger i stengte baser, kalles "det skjulte Internett".

Slik vurderer du en internettadresse

Domenenavnet, før siste punktum og første skråstrek i en nettadresset, er en kilde du bør undersøke. Merk at lenker kan føre til et helt annet sted enn lenketeksten du klikker på. Finn ut hvor denne leder: domenenavn.no/forvirrende/lenke 

Oppgi hvilke kilder du bruker

Når du skriver oppgaver eller holder foredrag og lignende, skal du alltid oppgi hvilke kilder du bruker. Ofte er det nok å oppgi internettadresser. Hvis du vil gjøre det litt ordentlig, kan du lage en litteraturliste. Det finnes regler for hvordan litteraturlister lages, og for naturvitenskap anbefales det å bruke et system som er beskrevet i Kildekompasset . 

Relatert innhold