Fagstoff

Kvadranter

Publisert: 18.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av fire kvadranter  I det videre arbeidet med vinkler i koordinatsystemet vil det være nyttig å dele koordinatsystemet i fire kvadranter. Se figuren. Nummereringen følger den positive rotasjonsretningen i enhetssirkelen.

Vi plasserer en vinkel med toppunkt i origo og et vinkelbein langs den positive x-aksen. Hvis det andre vinkelbeinet ligger i 2. kvadrant, sier vi at vinkelen ligger i 2. kvadrant. (For eksempel vil vinkler mellom 90° og 180° ligge i 2. kvadrant.)Bilde av en tenkeboble

 

Oppgaver