Fagstoff

Vinkler som ikke ligger mellom 0° og 360°

Publisert: 18.04.2013, Oppdatert: 18.03.2016

Kvadranter og vinkler som er større enn 360° 

En rotasjon på 360° kalles et omløp. En vinkel v[0°,360°>er en vinkel i første omløp.

Vi kan også la et punkt rotere mer enn en 360° på enhetssirkelen. Vi får da vinkler som er større enn 360°.

Figuren viser vinkelen v = 495° tegnet i et koordinatsystem. Vinkelbeina til en vinkel på 495° er de samme som vinkelbeina til en vinkel på 495°-360° = 135°.

Bilde av en enhetssirkel Vi sier at vinkelen på 135° ligger i første omløp, og vinkelen på 495° ligger i andre omløp.

 

Bilde av en tenkeboble 

Generelt vil vinkelbeina til to vinkler u og v falle sammen dersom

 

u=v+n·360°              der n er et helt tall.

 

Disse vinklene får da samme verdier for sinus, cosinus og tangens.

Bilde av en tenkeboble

Oppgaver