Fagstoff

Nyrene og urinveiene

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 04.08.2017
Menn på offentlig toalett

Vi går på do flere ganger om dagen for å kvitte vi oss med all væsken vi har drukket. Men vi må tisse selv om vi ikke drikker også, fordi det er andre stoffer enn vann vi må kvitte oss med. Nyrene har den viktige oppgaven med å rense blodet slik at de stoffene kroppen ikke trenger, forlater kroppen med urinen. I løpet av en dag renser nyrene blodet i kroppen hundrevis av ganger, og uten denne nyrefunksjonen kan vi ikke overleve.

Dame har mangel på vann. Foto. Vi produserer avfallsstoffer kontinuerlig, noe som fører til at vi er nødt til å skille ut minst 0,5 liter urin i døgnet selv om vi ikke har tilgang på vann. Dette og det at vi taper vann ved fordampning, gjør at vi klarer oss bare noen dager uten vann før situasjonen blir livstruende. 

Nyrene og urinveiene. Illustrasjon.Nyrene er plassert på hver sin side av ryggsøylen. De er bønneformede og veier cirka 150 gram hver. 

Tegnet snitt gjennom menneskets nyre. Illustrasjon.En av de millioner av nefroner som finnes i hver nyre, er forstørret i midten til høyre. Fra kapillærnøstet presses væske over i første del av rørsystemet i nyrekanalen. 

Snitt gjennom en nyreNyre (snitt gjennom nyre).

Nyrenes oppgave

Cellene i kroppen vår er avhengige av at osmolaritetenOsmolaritet er et mål for mengden oppløst stoff i en løsning. Jo høyere osmolaritet, jo lavere vannkonsentrasjon. Osmose av vann går alltid fra lavere mot høyere osmolaritet. og vanninnholdet rundt dem er stabile. Store endringer av dette miljøet kan føre til at cellene tar opp for mye vann og sprekker, eller at de avgir mer vann enn de bør, og skrumper. Vi har flere reguleringsmekanismer som ivaretar et stabilt miljø, men det er først og fremst nyrene som regulerer osmolariteten og dermed vanninnholdet i kroppen. Nyrene gjør det altså mulig for oss å overleve under varierende forhold når det gjelder tilgang på vann og ulike salter.

Nyrene har også i oppgave å skille ut kroppsfremmede stoffer (f.eks. medikamenter) og avfallsstoffer som dannes under forbrenningen. Disse stoffene kan være giftige for kroppen hvis de ikke skilles ut. Avfallsstoffer omfatter blant annet urinstoff (urea/karbamid) som dannes ved nedbrytningen av proteiner, og gallesalter som dannes ved nedbrytningen av hemoglobin.

Cellene er også avhengige av at kroppens pH er stabil. Nyrene bidrar i denne reguleringen sammen med lungene. Når blodets pH er for lav, øker nyrene blant annet utskillelsen av H+-ioner for å unngå for lav pH.

Oppbygningen av nyrene og urinveiene

Urinen dannes i nyrene og ledes ut av kroppen gjennom urinveiene. De to nyrene våre ligger på hver sin side av ryggsøylen.Navn på de ulike delene i nyrene. Illustrasjon.    Ytterst består nyrene av en rødaktig nyrebark som omslutter den indre nyremargen. Nyremargen inneholder pyramider. Hver pyramide er bred ut mot barken, mens spissen ender nederst i margen hvor den leder urinen ned i nyrebekkenet. Pyramidene består av en samling med urinproduserende enheter som kalles nefroner. I hver nyre er det cirka 1 million av disse nefronene.

Nefronene består av et kapillærnøste, en kapsel og en nyrekanal. Kapillærnøstet består av små blodårer. Disse er omgitt av en kapsel som kalles Bowmans kapsel. Kapselen går over i en nyrekanal som starter i nyrebarken og slynger seg videre dypt ned i nyremargen og opp til nyrebarken igjen.

Urinveiene. Illustrasjon. Urinveiene. De ulike områdene i kanalen har forskjellige funksjoner. Nyrekanalen er omgitt av blodårer som frakter filtrert blod fra nyrene. Flere nyrekanaler munner ut i samlerør som leder urinene ut i nyrebekkenet. Fra nyrebekkenet ledes urinen gjennom urinlederne til urinblæren. Urinen tømmes ut fra urinblæren og forlater kroppen gjennom urinrøret ved behov.

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for