Bilde

Negative vinkler

Publisert: 18.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av en enhetssirkel På enhetssirkelen innfører vi en positiv rotasjonsretning, mot urviseren.

Negativ rotasjonsretning er med urviseren.

Vi kan si at den positive vinkel u oppstår ved at vi roterer punktet P fra punktet (1,0) i positiv retning på enhetssirkelen til punktet P1.

u er vinkelen mellom den positive
x
- aksen og linjestykket OP1.

Den negative vinkelen −u oppstår ved at vi roterer punktet P fra punktet (1,0) i negativ retning på enhetssirkelen til punktet P2.

Oppgaver