Fagstoff

Joharis vindu – en kommunikasjonsmodell

Publisert: 07.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Kommunikasjon

Hvordan oppstår misforståelser og kommunikasjonssvikt? Hvorfor er det slik at mennesker som er åpne og samtidig lyttende, klarer å kommunisere godt? Hvordan kan man få innsikt i hvordan man kommuniserer selv, og hvordan man virker på andre? Joharis vindu er en kommunikasjonsmodell som ble utviklet på 1950-tallet av psykologene Joseph Luft (som bidro med Jo- i navnet på modellen) og Harrington Ingham (som bidro med Hari-).

I denne miniforelesningen forklarer psykolog Helga Myseth denne kommunikasjonsmodellen. Vi skal etterpå se på noen problemstillinger rundt modellen.

Hør Helga Myrseth forklare Joharis vindu

Joharis vindu  

Oppgaver

Test deg selv

Etter å ha hørt forelesningen kan du prøve disse test-deg-selv- spørsmålene:

MyTask - trykk på ikonet for å åpneMyTask - trykk på ikonet for å åpne 

Drøft

Hva kjennetegner kommunikasjonsstilen til en person med:

  • et stort åpent felt?
  • et stort blindt felt?
  • et stort skjult felt?
  • et stort ukjent felt?

Lag profiler

Hvordan ville Facebook-profilen til en fiktiv person som har en av disse kommunikasjonsstilene se ut? Lag en slik fiktiv profil, angi interesser, relasjoner, "likes" personen vil gi, og annen informasjon du tror personen ville ha gitt om seg selv. Hvordan ser denne personen ut? Prøv å finne et bilde.

Rollespill

Lag rollespill der personer med ulike kommunikasjonsstiler opptrer (for eksempel en med et stort åpent felt og en med et stort skjult felt, to med store skjulte felt og en med et stort åpent felt og en med et stort blindt felt). Framfør rollespillene og la de andre i klassen gjette hvilke kommunikasjonsstiler som er brukt. Diskuter hvordan situasjonene der det er dårlig kommunikasjon, kan snus til god kommunikasjon.

Drøft

  1. Noen personer er svært åpne og byr på seg selv. Er dette alltid god kommunikasjon?
  2. Hvordan kan vi lære å kommunisere godt gjennom modeller som Johari-vinduet?