Oppgave: Drøfte

De fire store – oppgaver

Publisert: 06.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Logo: Stemmerettsjubileet 1913-2013

Er kulturforskjellene mellom kjønnene så store at de innebærer ulike måter å kommunisere på? (Jf. definisjonen på interkulturell kommunikasjon.) Og på hvilken måte har dette påvirket maktforholdet mellom menn og kvinner? La oss se på dette i lys av fire kvinner som spilte en stor rolle i kampen for kvinners stemmerett: Camilla Collett, Gina Krog, Fernanda Nissen og Fredrikke Marie Qvam.

I kultur- og kommunikasjonsfaget har vi lært at interkulturell kommunikasjon er en prosess som innebærer utveksling og fortolkning av tegn og meldinger mellom mennesker som representerer ulike kulturelle fellesskap som er så forskjellige at deres tilskriving av mening blir påvirket1 . Vi vet i tillegg at makt er en viktig faktor i interkulturell kommunikasjon.

"Makt er evnen til å kontrollere hva som skjer, få ting til å skje og blokkere ting som ikke skal skje." (Samovar, Porter og McDaniel 2007) Makt og avmakt 

"Det er ikke sikkert at samtalepartene er bevisst på kulturforskjellene. En gutt og en jente som argumenterer med hverandre tenker kanskje ikke på at kjønn skulle innbære ulike måter å kommunisere på. Begge mener at de handler og kommuniserer ut fra det som er naturlig for dem som individer." (Øyvind Dahl om Interkulturell kommunikasjon med en beskrivende kulturforståelse)2 

"Hersketeknikker brukes for å styre hvordan en selv og andre framstår. Med hersketeknikker kan man framheve seg selv eller få den man er uenig med, til å virke dum og kunnskapsløs [...]. Mange bruker hersketeknikker hele tiden, mer eller mindre bevisst." Om hersketeknikker på ung.no 

Til refleksjon og drøfting

Se dramatiseringene som er laget om de fire kvinnene som Stemmerettskomiteen har valgt å trekke fram fra kampen for stemmerett for kvinner.  

  1. Hva slags verdier og kultursyn kommer til uttrykk?
  2. Hva tenker du er grunnen til at Norge ga stemmerett til kvinner allerede i 1913?
  3. I Saudi-Arabia vil kvinner få anledning til å stemme for første gang ved lokalvalget i 2015. Hva tenker du er grunnen til at Saudi-Arabia ligger så langt etter Norge på dette området?
  4. Hvorfor tror du akkurat disse fire kvinnene er løftet fram?
  5. Hvilke faktorer tenker du er viktige for at akkurat disse kvinnene sto fram i kvinnekampen?

Lag en presentasjon

Bruk sitatene i firkantene og se på lenkene som følger med. Ta utgangspunkt i ett av sitatene og portrettet av én av kvinnene. Skriv et blogginnlegg, lag en digital fortelling eller en video. Du kan sende dette inn til minstemme.no

 

Camilla Collett (1813–1895)

  

Gina Krog (1847–1916)

 

Fernanda Nissen (1862–1920)

Fredrikke Marie Qvam (1843–1938)

 

Retorisk analyse

I forbindelse med avdukingen av Camilla Collett-statuen i Slottsparken i Kristiania i 1911 holdt Gina Krog talen "Det var aarhundreders taushet hun brøt".

1. Før du leser talen, kan du repetere dette: Retoriske begreper 

Du har sett dramatiseringene om de fire kvinnene. Tenk på talen Gina Krog skal holde.

  • Hva tenker du er den retoriske situasjonen (kairos)?
  • Hvilke hensyn må hun ta (aptum)?
  • Hvordan skal hun finne argumenter til talen (inventio)?

2. Les talen Gina Krogs hyllingstale til Camilla Collett 

3. Talen blir innledet slik:

 

Norges frihetsdag har vi nylig feiret. Igjen er tankerne gaat til Eidsvold, til 1814, til grundloven. Aar efter aar tar vi minderne frem om Eidsvoldsmændene, om vore fædre. Aldrig synes vi, at vi kan faa fuldtakket dem for den arv de ga os.

Mændene, fædrene! - Men kvinderne, mødrene? Hvorfor fortæller historien os ingenting om dem? Hadde de ikke et eneste ord at si, ikke et indvielsens ord over verket?

Nei, ikke et ord hører vi.

Dispositio – hvordan elementene i talen er ordnet – vet vi har stor betydning. Hvorfor tror du Gina Krog velger å innlede slik? Hvilke retoriske grep bruker hun? Se også på slutten av talen. Hvordan er innledning og avslutning bundet sammen? Hvilken effekt har dette? Virker hun overbevisende? 

4. Camilla Collett blir sett på som den kvinnen som først brøt århundrer med stillhet for sine medsøstre:
 

Men spør hende selv - da hun brøt tausheten? - Et skrik var det som undslap mig, sier hun. Fangen var hun, som med sit blod optegner sine bekjendelser paa en strimmel tøi. "Jeg sad dog længe, længe i den varetægtscelle, som kaldes kvinde, før det faldt mig ind at skrive paa lappen." - -

Hva får Gina Krog fram her? Hvilke grep bruker hun?

5. Finn eksempler på hvordan Gina Krog bruker ethos, pathos og logos i talen.

6. Drøft til slutt: Hvordan har romanen Amtmandens Døttre og taler som Gina Krogs hyllingstale til Camilla Collett vært med på å gi kvinner en stemme i samfunnet vårt? Hvor viktig er innsatsen deres for norske kvinner og jenter i dag?