Oppgave: Arbeidsoppdrag

Sikkerhet og datablad

Publisert: 11.03.2013, Oppdatert: 22.03.2017
Kreosotimpregnerte stolper for høyspent- og telefonlinjer

I naturfag arbeider vi ofte med ulike kjemikalier og farlige stoffer. Dersom vi ikke tar forholdsregler og hensyn, vil det kunne oppstå farlige situasjoner som kan påføre både oss selv og medelever skader og helsefare. Dette gjør at vi må jobbe bevisst og gjennomtenkt når vi arbeider med disse stoffene.

eForelesning: Sikkerhetsdatablad 

 

 

En person sprøyter isolasjonsskum rundt et vindu.Sprøyting av isolasjonsskum rundt et vindu. 

 

Tre arbeidere er i gang med å male landingsdekket til helikoptere.I friluft er ikke problemene med innånding av farlige stoffer så store.  

 

Eksempler på farlige stoffer

 • drivstoff
 • smøremidler
 • løsemidler
 • rengjøringsmidler
 • impregneringsmidler
 • syrer og baser
 • røyk
 • gasser
 • overflate- behandlingsmidler: maling, lakk, bunnstoff etc
 • lim
 • ugressmidler
 • soppmidler
 • insektmidler

Flere tips

Bruk malen for databladsammendrag til å systematisere opplysningene. Bruk mobiltelefonen din eller et digitalkamera for å dokumentere arbeidet i bedriften.

 

 

En offshorearbeider renser en strainer med CRC 5-56.Rengjøring med løsemidler.    

Undersøk helsefaren i en bedrift

I yrkeslivet vil fagarbeidere jevnlig arbeide med stoffer og materialer som kan være farlige. For å unngå helseskade er bedriftene pålagt å følge egne bestemmelser for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bedriftene skal ha egne HMS-systemer som fastlegger regler og rutiner for forsvarlig sikkerhet og arbeidsmiljø for dem som arbeider i bedriften. Systemene skal også hindre at det oppstår forurensning og skader på miljøet utenfor bedriften.

 
I denne oppgaven skal du se nærmere på hvordan sikkerhets- og miljøspørsmål er løst i den praksisbedriften du jobber i, eller på verkstedet på skolen. Men husk at du er i bedriften for å lære, ikke for å være kontrollør!

Før bedriftsoppholdet

Sett deg inn i HMS-bestemmelsene som gjelder for bedriften/bransjen du er i, og se nærmere på hvilke utfordringer som kan oppstå dersom kjemikalier kommer ut i naturen. Finn fram en oversikt over symboler som brukes til merking av stoffer og kjemikalier, og sett deg inn i hva symbolene betyr.

Symboloversikten skal legges ved rapporten. Beskriv også kortfattet hvordan miljøgifter opptrer i næringskjedene.

Under oppholdet

 • Lag en oversikt over kjemikalier og farlige stoffer som er i bruk i bedriften.
 • Finn fram til hvor bedriften oppbevarer sikkerhetsutstyret som skal brukes dersom uhellet er ute.
 • Lag en kort beskrivelse av sikkerhetsutstyret og dets funksjon.

Beskrivelse av enkeltstoff

Plastkanner med låst kjetting rundt.Er dette god nok sikring av farlige stoffer?Ta for deg ett av de viktigste kjemikaliene som er i bruk i din bedrift. Benytt stoffarkivet eller Internett for å finne informasjon om kjemikaliet. Lag en kortfattet beskrivelse av stoffet og ta med disse punktene:

 

 • kjemisk betegnelse
 • kjemisk sammensetning og molekylformel
 • de viktigste faremomentene dette stoffet har for miljø og helse
 • bruksområde
 • regler for bruk og særlige sikkerhetstiltak ved bruk
 • førstehjelp/behandling ved uhell
 • krav til håndtering og oppbevaring

Etter oppholdet

Sammenfatt arbeidet med sikkerhet og datablad i en rapport. Bruk gjerne rapportmalen. Legg ved en oversikt over faresymboler samt datablad-sammendraget.

Lenke til animasjon.Denne malen kan være til hjelp når du skal skrive en rapport. I erfaringsdelen skal du vurdere hvilken miljømessig skade kjemikaliet du har sett nærmere på, kan påføre både arbeidsmiljøet og det ytre miljøet.

Kom med forslag til konkrete forbedringer av systemet! Nevn tre forslag i prioritert rekkefølge, og begrunn hvorfor du valgte disse tre.