Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Langtransport av vann"

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Kastanjetre i solen

Disse oppgavene skal bidra til å gi deg oversikt over hvilke krefter man mener er involvert i vanntransport hos planter. Du skal også forstå hvordan disse kreftene må virke sammen.

Illustrerer de ulike kreften som virker ved langtransport av vann hos planterVanntransport hos planter. 

Polart vannmolekylPolart vannmolekyl.

  1. Beskriv hvilke krefter som til sammen sørger for vanntransporten i planter. Hvilke krefter virker motsatt vei?

  2. Hva er kapillærkrefter? Hvilken betydning har disse kreftene for vanntransporten i karplanter?

  3. Hva betyr det at vannmolekylet er polart? Hvilken betydning har dette for kapillærkreftene?

  4. Hvilken energikilde er hovedansvarlig for transpirasjon av vann fra plantenes overflate?

  5. Hva kan skje dersom det dannes luftbobler i vedrørene?

  6. Vanndråper som henger på bladkanten  Vanndråper på blader kan også skyldes dogg (kondensering av vann fra atmosfæren). Hvordan kan man vite forskjellen på dette og vanndråper som skyldes guttasjon?
  7.  

     

  8. Hva kalles teorien som forklarer langtransport av vann i planter?

Relatert innhold

Generelt