Fagstoff

Relasjonskompetanse og sosial kompetanse

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Berlin - Hotel

Et profesjonelt vertskap kan forholde seg til mange typer mennesker – det er helt nødvendig i denne bransjen. Her skal vi se mer på det vi kaller relasjonskompetanse og sosial kompetanse.

En resepsjonist må tilpasse seg gjester og situasjoner og sørge for å gi et godt inntrykk av bedriften han eller hun representerEn resepsjonist må tilpasse seg gjester og situasjoner og sørge for å gi et godt inntrykk av bedriften han eller hun representerer.
Fotograf: Somos Images
 

 

 

Relasjon – forhold, sammenheng

Relatere seg til – forholde seg til, sette i relasjon til

Empati – innlevelse i situasjonen eller tankelivet til et annet menneske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glade turister på bussreise. En dyktig reiseleder / turguide med god sosial kompetanse bidrar til god stemning, og får deltakernGlade turister på bussreise. En dyktig reiseleder eller turguide med god sosial kompetanse bidrar til god stemning og får deltakerne til å trives.
Fotograf: Volvo Norge AS
 

 

 

Oppgave
Kan du gi et konkret eksempel på sosial kompetanse i praksis? Og et eksempel der sosial kompetanse er fraværende?

Relasjonskompetanse

Å opptre korrekt som vertskap handler også om relasjonskompetanse. Dette betyr ikke at vi skal endre vår personlighet, men at vi tilpasser oss til det enkelte mennesket og ikke minst til den aktuelle situasjonen.

Det er viktig at vi kan relatere oss til alle typer mennesker og samtidig har evnen til å sette oss inn i det enkelte menneskets situasjon. Vår atferd skal avspeile bedriftens verdier og bidra til et positivt inntrykk.

Alle mennesker skal bli tatt på alvor. Viser vi medfølelse, forståelse og empati i de ulike situasjonene, bygger vi opp gode relasjoner og gir god gjestebehandling. Evne til å skape tillit og innsikt i andre menneskers ønsker og behov er grunnleggende for å skape gode relasjoner.

Tenk deg at du jobber på et hotell. En gjest ber om hjelp til å bestille en taxi. Gjesten sitter i rullestol, men du legger ikke merke til denne viktige detaljen. Du ringer etter taxi som vanlig, og når taxien kommer, er det en vanlig bil som ikke kan ta med en gjest i rullestol. Gjesten blir selvsagt opprørt, og det blir her stilt spørsmål ved dine evner til å håndtere situasjonen til gjesten.

På hvilken måte kan du gjenvinne gjestens tillit til deg og til selskapet du jobber i? Hva ville du gjort i dette tilfellet?

Tenk over

Tillit er avgjørende for gode relasjoner mennesker imellom.

 

Sosial kompetanse

Å være sosial er å fungere sammen med andre mennesker og å samarbeide med andre. Å ha kompetanse er å ha kunnskaper og evner.

  • Kunnskap – praktisk og teoretisk innsikt og forståelse i arbeidet
  • Evner – å kunne håndtere situasjonen

Vi er alle mer eller mindre sosialt kompetente. En person med stor sosial kompetanse har lettere for å tilpasse seg nye situasjoner og nye mennesker.

En person med mindre sosial kompetanse trenger trygge og kjente omgivelser for at kompetansen skal komme til sin rett.

Tenk over

En god vert og serviceyter blir aldri helt utlært, men vil til stadighet trene og oppdatere seg på dette området.